Rajzok verssorokra

2020. május 13. — 2022. január 9.

 

Rajzok verssorokra

Válogatás Feledy Gyula (1928 – 2010) grafikusművész irodalmi illusztrációiból

Herman Ottó Múzeum, Miskolci Galéria, Feledy-ház

Feledy Gyula 1993-ban a Változatok József Attila verssoraira című kiállítása katalógusában így írt az irodalom és a képzőművészeti illusztrációk, az írók és a képzőművészek kapcsolatáról:

„Verssorok – szavak bűvöletében fogantak ezek a rajzok… Egy olvasó – a rajzoló – feljegyzései a költészet varázslatos tartományából. Bevallottan önkényes kép asszociációk a szavak, gyakran jelentéstartalmuktól is független, visszazsongó zenéjére.

Ilyen formán joggal kérdezhető: igényelhetnek-e akár csekélyke közfigyelmet? Ha  igen, legfeljebb mint autonóm képek. Szerzőjüket ugyanis átmenetileg sem vezette az az – egyébként is balga és kilátástalan – igyekezet, hogy a költészet megfoghatatlan titkait maga, kiváltképp pedig mások számára „értelmezze.” Az sem fordult meg fejében, hogy e titokhoz fűződő, nyilván saját mestersége, neveltetése, ízlése által is befolyásolt személyes viszonyának valamiféle általános érvényességet tulajdonítson…”

A tárlat a Miskolci Galéria gyűjteményéből mutat be egy válogatást, Feledy Gyula azon munkáiból, melyek forrásai irodalmi művek voltak, így pl: József Attila, Bulgakov, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Hemingway alkotásaihoz készült grafikai lapokat.

A tárlat megnyitására a Múzsák Kertje alapítvánnyal közösen egy Irodalmi Fonót is terveztünk (2020. május 8.-ra), melyen azok az írók művei szerepeltek volna, melyek ihletői voltak Feledy Gyulának. Terveink szerint 2020. nyarán ez az Irodalmi Fonó a Feledy-házban megrendezésre kerül. De addig is részleteket láthatnak az előadásból Ötvös Éva színművész, Petri Nóra és Koncz Károly György „otthoni” tolmácsolásában.

 

Irodalmi Fonó, Feledy Gyula tiszteletére című előadás előzetese

Feledy Gyula grafikái