Szakmai beszámoló művészetpedagógiai továbbképzések megvalósításáról II. NKA

2019/2020

MINTA NÉLKÜL – művészetpedagógiai workshop-sorozat

 

V. A DemoLab művészetpedagógiai projekt 

Előadó: Váradi Emese, a projekt művészeti vezetője

2019. november 29. 15-18. h

A szakmai napon a DemoLab művészetpedagógiai projektet Váradi Emese művészetpedagógus, a budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium tanára ismertette. A projekt 2018 januárjában indult innovatív művészeti-pedagógiai kezdeményezés. A kétéves projektben nyolc magyarországi középiskolában alakultak diákok, tanárok és kortárs művészek egyenrangú együttműködésén alapuló kreatív önszerveződő műhelyek (DemoLab-ok), amelyek szabad teret adtak az önálló kutatásnak, az értelmes vitának és a közös kreatív alkotásnak. A diákok egy saját maguk által választott témát dolgoztak fel úgy, hogy közben megtapasztalhatták a demokratikus vitakultúra erejét és az önszerveződés felelősségét. Váradi Emese bemutatta, hogy a program hogyan alakult ki végleges formájára és kitért a kulturális programokhoz történő kapcsolódására is. Jó gyakorlatot mutatott arra, hogy szokványos iskolai keretek között is van létjogosusultsága a szabad alkotásnak és kísérletezésnek, és a mindez még dinamikusabbá tehető, ha a kortárs művészek is alkotórársul szegődnek. 

VI.

 

A workshop-sorozat programmal fokozódik az intézményünk szerepe a vizuális kultúra oktatása terén és folytatódik az a módszertani szakmai konzultáció, amely összeköti a művészeket, múzeumpedagógusokat és a pedagógusokat egy korszerű oktatásmódszertani szemlélet kialakításának érdekében. A rendezvény erősíti a köztudatban és példákat mutat arra, hogy múzeumi ismeretbővítés lehetőségével intézményünkben állandóan számolhatnak, hogy a tananyag nagy részéhez hozzá lehet kapcsolni külső helyszínen történő, elsősorban gyakorlatra, szemléltetésre épülő alkalmakat. Mindezek megvalósításában pedig egy biztos pont, támasz a múzeum, kiállításaival, munkatársaink segítőkészségével együtt. A programmal célunk továbbá a múzeumi lehetőség iránti nyitottság növelése, a folyamatos kapcsolattartás fenntartása, az együttműködést segítő rendszeres tanácskozások és kooperációk folytatása.

Váradi Emese előadása, 2019. november 29. 15-18. h