Szakmai beszámoló A KÖVETKEZŐ NAPON címmel a Miskolci Galéria Alkotóházában 2022. október 20. és 22. között megrendezett festészeti workshop megvalósulásáról

A háromnapos festészeti workshop résztvevői – összhangban az eredeti célkitűzésekkel – megismerték azt az alkotói és konceptuális hátteret, ami a Miskolci Galériában 2021 augusztusában és a szentpétervári Kuryokhin Centrumban 2021 novemberében „A következő napon” címmel megrendezett kiállításokhoz kapcsolódik. A workshop részeként az azt vezető orosz kortárs művészek prezentáció és beszélgetés formájában bemutatták a rájuk jellemző alkotói attitűdöket és eddigi művészeti munkásságukat. Részletesen beszéltek arról az alkotói stratégiáról is, amivel a két kiállítás tematikáját feldolgozták. Támpontokat adtak mind technológiai, mind konceptuális oldalról új művek létrehozásához a mesterkurzus ideje alatt.

A workshopot tartó művészek: Olga TOBRELUTS, Ivan PLUSCH, Irina DROZD, Irina ANNINA, Dmitrii SHORIN

A három napos intenzív kurzusba bekapcsolódó diákok között voltak magyar, brazil és orosz fiatalok – az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézetének képzésében résztvevő hallgatók, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem diákjai. (Csibi Melinda, Guba Kira, Hahn Petra, Kelemen Kata, Szilágyi Juli, Tóth Réka, Polina Korshunova (orosz), Amanda Luthiery Araújo dos Anjos (brazil), Maria Eduarda Lima Souza (brazil)

A workshop alatt olyan alkotások készültek, az azt vezető művészekkel való konzultáció alapján, amik reflektáltak a kiállítások alapgondolatára, ugyanakkor a résztvevők specifikus élethelyzeteire vagy esztétikai célkitűzéseire is. Az elkészült művek elsősorban akrillal vászonra festett alkotások, de néhány résztvevő olajfestékkel dolgozott ugyancsak vászonra. Ezek mellett készültek ceruzával és akvarellel vázlatok és kidolgozottabb kompozíciók is vizes bázisú festékkel.

A workshop munkanyelve az angol volt.

A kiállítások és a workshop kurátora: Kónya Ábel – a Miskolci Galéria tagintézmény-vezetője volt, aki a program teljes ideje alatt együtt dolgozott a művészekkel és a diákokkal.

 

A WORKSHOP RÉSZLETES PROGRAMJA

  1. nap

– 8:00 – 12:30 a diákok és a művészek megérkeztek az Alkotóházba, elfoglalták a szállást illetve közösen előkészültünk a prezentációkra és a későbbi alkotómunkára (a fiatalok megkapták a szervezők által biztosított művészeti alapanyagokat)

Sor került az alkotók és a festészeti workshop résztvevőinek bemutatkozására és a workshop tematikájának valamint a három nap programjának az ismertetésére.

– 14:00 – 19:00 portfóliók bemutatása. A teljes csoport részvételével minden művész kimerítő és hosszú prezentációt tartott: nyomtatott katalógusokat valamint vetített képanyagot láthattak a fiatalok. A művészek beszéltek mind a művészeti munkájukról, mind a képzőművészeti pályát érintő tapasztalataikról (alkotói, kiállítói és tudatos üzleti stratégia bemutatása). A diskurzus rendkívül hasznosnak bizonyult a diákok számára – hiszen közvetlenül tudtak hivatásos művészek tapasztalatairól kérdezni; ennek a pozitív és lelkesítő ereje érezhető volt az esti kötetlen beszélgetések alatt is.

A részletes prezentációk másik fontos szerepe volt, hogy ez alapján a diákok tudatosan tudtak választani „mentor” a közös munkához. A személyes szimpátia, az alkotások gondolati és technikai karaktere alapján ideális csoportokat tudtunk kialakítani: egy művész maximum két diákra koncentrált a workshop műtermi munka része alatt, ami lehetővé tette a részletes és személyre szabott elemzést, tanácsadást.

A legutolsó prezentáció a két kiállítást és a kiállítási katalógust mutatta be: Akim Nearonov, a Szentpétervári Új Művészeti Akadémia vezető menedzsere és Kónya Ábel kurátor tolmácsolásában.

– 20:00 – elkezdődött a résztvevők egyéni munkája. Szabad időbeosztás szerint vázlatokat készítettek és kialakították a koncepciójukat az alkotói fázishoz.

 

  1. nap

– 9:00 – 15:00 a résztvevők egyéni munkája, személyes konzultációk az orosz művészekkel

Az előző napi prezentációk és beszélgetések alapján létrejöttek a kis – egy-két fős csoportok –, illetve sor került a műtermi munka végső helyszínének a kialakítására. A két nagy műterem egyikében az olajfestés technikája iránt érdeklődő diákokkal dolgozott Olga Tobreluts és Irina Annina; a másik nagy műteremben pedig akril technikával készültek művek Irina Drozd, Ivan Plusch és Dmitrii Shorin vezetésével.

Az intenzív munka részét képezték tartalmilag a technológiával kapcsolatos tanácsok, tapasztalatok, valamint egy adott alkotás eredményes felépítésére vonatkozó stratégiák elemzése. A vázlat, a megfesteni tervezett képhez fűzött konkrét elképzelés tisztázása, a munkafolyamat megfelelő technikai felépítése – a lehető legjobb végeredmény elérésének érdekében. (festésmód, kompozíció, hangsúlyok, végső kidolgozás, objektív megítélés és azon alapuló alkotói beavatkozás)

– 17:00 – 19:00 Angol nyelvű tárlatvezetés a Miskolci Galéria kiállításain

A workshop minden résztvevője megtekintette a galéria valamint a szomszédos Művészetek Háza aktuális kiállításait:

„A magyar grafika évtizede 1961-1971” / „Kondor Béla miskolci litográfiái – Ötven éve halt meg Kondor Béla (1931 – 1972)” / „Hangszín” kiállítás / illetve „Jobb ma egy veréb… – Grela Alexandra illusztrátor kiállítása”

A Kónya Ábel által tartott tárlatvezetés során a nemzetközi résztvevők megismerhették a magyar grafika egyik legfontosabb időszakát, a Miskolci Grafikai Biennálé első évtizedének fontosabb kiállító művészeinek munkáin keresztül. Behatóan elemezték a résztvevőkkel a fontosabb grafikai technikákat, a Hangszín kiállításon pedig egy sokrétű közel száz évet felölelő tematikus anyaggal találkoztak – aminek a zene és a képzőművészet kapcsolata volt az alapgondolata, a kiállított munkák pedig rendkívül széles skálán mozogtak mind stilisztikai mind technikai szempontból.

– 20:30 – szabadprogram

Az Alkotóházban elszállásolt diákok egy része folytatta az egyéni munkát, illetve beszélgetésekben dolgozták fel az eltelt nap tapasztalatait.

 

  1. nap

– 9:00 – 12:00 a résztvevők egyéni munkája, az alkotói fázis befejezése

A nap első felében a kurzust vezető művészek utolsó konzultációt tartottak a velük dolgozó fiataloknak, ami alapján mindenki elvégezte az utolsó simításokat a készülő alkotásokon.

– 12:00 – 15:00 pop-up kiállítás installálása az alkotóház egyik műtermében; a résztvevők és a workshop vezetői közösen értékelték az elkészült alkotásokat

Az Alkotóház egyik műtermében a diákok kiállították az elkészült munkákat. Az értékelő találkozó első felében minden fiatal röviden összefoglalta a saját személyes tapasztalatait, valamint a konkrét alkotással kapcsolatos gondolatait illetve önértékelését.

Ezt követően egy rendhagyó, de a kurátori gondolkodást jól bemutató feladatot kaptak a diákok. Olga Tobreluts, a résztvevő művészek legtapasztaltabb alkotója, példaképpen külön-külön minden alkotást értékelt, méghozzá abból a szempontból ami egy „idegen”, „külső szem” benyomása lehet. A bemutatott értékelés alapján a résztvevőknek maximum néhány mondatos, határozott – elsősorban az első benyomáson alapuló – képzettársításokkal kellett reflektálni minden egyes képre. A feladat nem volt könnyű (a nyílt és személyes kritika nem könnyen kezelhető általában az érzékeny művészi közegben…), azonban a három nap pozitív és közvetlen atmoszférája segítette a fiatalokat és ezzel egy rendkívül értékes tapasztalattal gazdagodtak.

 

Összességében megfogalmazható, hogy mind szakmailag, mind emberileg egy kimondottan sikeres workshop-ot sikerült megvalósítani a Miskolci Galéria Alkotóházában, amit nem csak az elkészült munkák bizonyítanak, hanem a résztvevők (mind a művészek, mind a diákok részéről) workshop utáni reakciói is, amik között visszatérő elem a következő mesterkurzus időpontjára vonatkozó érdeklődés. Ezt a modellt szívesen látnák újra a fiatalok és ajánlanák a kortársaiknak is, mint kompakt és inspiratív lehetőséget, ami megerősíti az alkotómunkába vetett hitüket és kitartásukat.