A következő napon. Kortárs orosz képzőművészek kiállítása

2021. augusztus 14. – szeptember 26.

 

A KÖVETKEZŐ NAPON / THE DAY AFTER / НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
Kortárs orosz képzőművészek kiállítása / Exhibition of Contemporary Russian Artists
Kiállítóművészek / Exhbiting artists: Irina Annina  /  Irina Drozd  /  Ilya Gaponov  /  Ivan Plusch  /  Dmitry Shorin  /  Olga Tobreluts

Megnyitó / Opening ceremony: 2021. augusztus 14., szombat 11:00
A megnyitó eseményen a részvétel ingyenes. / The opening event is free of charge.

A kiállítást megnyitja: Kónya Ábel a kiállítás kurátora / Opening speech by Ábel Kónya, curator of the exhibition.

Helyszín: Miskolci Galéria Rákóczi-ház (3530 Miskolc, Rákóczi u. 2., bejárat a Széchenyi utca felől / 
Miskolc Gallery Rákóczi House (3530 Miskolc, Rákóczi u. 2.,  entrance from Széchenyi street)

Nyitva tartás: 2021. szeptember 26-ig, hétfő kivételével 9 –17 óráig / 
The exhibition will be on view until 26 September, 2021 from 9 am to 5 pm every day, except Mondays.

A KÖVETKEZŐ NAPON

A kiállítás arra az alapgondolatra reflektál, hogy mit vihet magával az emberiség, ha elhagyja a Földet és egy másik bolygón alapít új egzisztenciát. Milyen emlékképek, élethelyzetek, érzések és az emberi egzisztenciát érintő transzcendens kérdések azok, amik bennünk élnek akkor is, ha a gravitációt legyőzve elszakadunk az éltető földtől. Milyen kulturális és egzisztenciális nyomok azok, amik predesztinálhatják egy új élettér kialakítását egy másik égitesten. A megélt emberi lét teljessége, elvesztése, majd újraépítése – egy távolinak tűnő vízió, de 60 évvel Gagarin első űrrepülése után és több mint ötven évvel az első Holdra szállást követően, nem lehet tisztán utópiának tekinteni.
A kiállító művészek mindannyian az európai kultúra egyik meghatározó városához, Szentpétervárhoz kötődnek – az utóbbi években azonban párhuzamosan végzik alkotómunkájukat egy kis magyarországi településen, Pacsán, valamint a szintén Balaton közeli Tapsonyban.
Alkotói pályájuk, az általuk használt kifejezési formák erős egyéni karakterrel bírnak, de közös bennük, hogy szemléletükben univerzálisak és egyúttal az európai művészeti, filozófiai és pszichológiai hagyományokra építenek. A hat alkotó munkái felölelik az érzéki, szimbolikus realizmust (Shorin), az expresszív, belső érzelmeket és filozófiai megközelítést is közvetítő tájábrázolást (Annina), a monumentális, egyszerre könnyed és részlet gazdag realizmust, melynek központi témái között találjuk az elhagyatott – az eltűnőben lévő emberi jelenlét nyomaival átitatott – posztindusztriális tereket és tájakat (Gaponov). Megtaláljuk munkáikban a tudatalattit kutató, mágikus, szupernaturalizmussal ötvözött szürrealizmust (Drozd), a tárgyiasságot és a testiséget egyszerre feladó és hangsúlyozó, az álmokra és pszichológiai helyzetekre építő expresszionizmust (Plusch), valamint a hagyományos formákat, klasszikus művészeti elemeket modern vizuális eszközökkel feldolgozó alkotásokat (Tobreluts).
A hat orosz művész munkáiban egyszerre találkozhatunk a modern művészeti nyelv magas szintű használatával, az iránta tanúsított alázattal és a szabad alkotói útkeresésből logikusan következő sajátos kortárs nyelvezettel.

THE DAY AFTER

The exhibition reflects on the basic idea of what humanity can bring with it if it leaves Earth and establishes a new existence on another planet. What memories, life situations, feelings, and transcendent questions about human existence are what live in us even when we break away from the life-giving earth by overcoming gravity. What cultural and existential clues are what can predestine the formation of a new living space on another heavenly body. The completeness, loss, and then rebuilding of a lived human existence — a vision that seems distant, but 60 years after Gagarin’s first spaceflight and more than fifty years after the first landing on the Moon, it cannot be considered as a pure utopia. 
The exhibiting artists all have ties to St Petersburg, one of the most important cities in European culture, but in recent years they have been working in parallel in small Hungarian settlements like Pacsa and Tapsony, also near Lake Balaton.
Their artistic careers, the forms of expression they use, have a strong individual character, but what they have in common is that they are universal in their approach and at the same time build on European artistic, philosophical and psychological traditions. The works of the six artists include sensual, symbolic realism (Shorin), expressive landscape depiction that also conveys inner emotions and philosophical approach (Annina), the monumental, at the same time light and intensely detailed realism, the central themes of which are  abandoned post-industrial spaces and landscapes imbued with traces of the disappearing human presence (Gaponov). We find among their work as well magical surrealism combined with supernaturalism (Drozd), expressionism based on dreams and psychological situations that simultaneously gives and emphasizes objectivity and corporeality (Plusch), and artworks dissolving traditional forms and classical artistic elements with modern visual means (Tobreluts).
In the works of the six Russian artist we can meet at the same time a high level of use of the language of modern art, the humility shown towards it and the peculiar contemporary language that logically follows from the free search for a creative path.

 

A megnyitó fotóit Baranczó Benedek készítette.