KIÁLLÍTÁSRENDEZŐT KERESÜNK!

A Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria tagintézményéhez kötődő kiállítás építési, rendezési és ezekhez kapcsolódó kreatív feladatokra.
Keressük azt a kreatív, a modern és kortárs képzőművészet iránt nyitott, a kihívásokat kedvelő, a terhelést jól bíró jelentkezőt, aki örömmel venne részt a Miskolci Galéria kiállításainak létrehozásában. A munkakörhöz tartozó alapfeladatok az időszaki kiállítások építési és installálási feladatai valamint, azok technikai működtetése.
Előnyt jelent az igazolható szakmai tapasztalat, a grafikai tervezésben való jártasság és az idegen (elsősorban angol) nyelv ismerete.
További információ Kónya Ábeltől kérhető az alábbi telefonszámon: 20/3393821

Jelentkezési határidő: 2023. március 10!

 

A pályázat teljes szövege:

A Herman Ottó Múzeum (3529 Miskolc, Görgey A. u. 28.) álláspályázatot hirdet
kiállításrendező munkakör betöltésére
Jogviszony jellege: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) hatálya alá
tartozó munkaviszony
Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű, 3 hónap próbaidővel
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra, hétfőtől-csütörtökig:7.30-16.00 óráig,
pénteken 7.30-13.30 óráig
A munkavégzés helye: Herman Ottó Múzeum székhelye, tagintézményei és telephelyei
(Székhelye: 3529 Miskolc, Görgey A. u. 28.)
Bérezés: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók

A munkakörbe tartozó feladatok:
– a kurátorokkal egyeztetve végzi a kiállítás-előkészítő, tervező, kiállítás építési
(installációépítés, technika beépítése, kiállítások bontása) munkákat, a kiállítások
szervízelését
–  részt vesz a kiállítások, installációs eszközök, dekorációs anyagok kivitelezésében, gyártásában
–  részt vesz a kiállítások során felmerülő grafikai felületek installálásában
– közreműködik a kiállításokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó anyagbeszerzésekben,
eszközbeszerzésekben, anyagok szállításában, szolgáltatások megrendelésében
–  közreműködik a kiállítások szállítási, csomagolási feladataiban
–  tervezéssel, javaslatokkal, árajánlatok beszerzésével segíti a kiállítások kivitelezését
–  részt vesz az intézmény és telephelyeinek külső és belső állagvédelmének biztosításában
–  részt vesz az intézményben folyó műszaki és technikai munkákban
–  szervezi és felügyeli a kiállítások audiovizuális technikájának működtetését, végzi a
közművelődési és múzeumpedagógiai rendezvények technikai kiszolgálását
– múzeumi rendezvények előkészítésében, kivitelezésében aktív részvétel
– közreműködik a kiállító termeket érintő építési, karbantartási feladatokban

Pályázati feltételek:
– szakirányú középfokú szakképzettség
– magyar állampolgárság
– büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:
– megbízhatóság
– szorgalmas, igényes munkavégzés
– jó problémamegoldó készség, rugalmasság, kreativitás
– pontos, precíz, önálló és csapatmunkára való alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– hasonló munkakörben (muzeális intézményben vagy képzőművészeti galériában)
szerzett minimum 1 év munka tapasztalat
– felsőfokú szakképesítés
– grafikai tervezésben való jártasság (grafikai programok, Adobe-programok, CorelDRAW, stb. használata)
– idegen (elsősorban angol) nyelv ismerete
– modern és kortárs képzőművészet iránti érdeklődés, elköteleződés; kortárs
művészetekben való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes magyar nyelvű önéletrajz (telefonszám és e-mail cím megjelölésével)
– motivációs levél
– végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

 

A jelentkezés módja:
kizárólag elektronikus úton a homtitkar@gmail.com e-mail címre a betölteni kívánt
munkakör megnevezésével.
További tájékoztatás kérhető Dr. Hajdú Ildikó igazgatóhelyettestől a 06-70/940-8655 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő jelentkezők közül a legjobb pályázók személyes
meghallgatására is sor kerül, amely során a szükséges okiratok bemutatása szükséges. A
pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen
pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. március 24.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A munkakör betöltésének időpontja: 2023. április 3.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: A Herman Ottó Múzeum honlapja, 2023. február 24.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hermuz.hu honlapon szerezhet.

Adatkezelési tájékoztatás:
A NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) álláspontja szerint, a 206.
évi, a munkahelyi adatkezelésről szóló iránymutatás értelmében a sikertelen pályázók
anyagait törölni kell, azokat a munkáltató – adatkezelési cél hiányában – nem kezelheti
tovább. Ezért a beérkezett dokumentumokat – kérés esetén – postai úton visszaküldjük.