Boldogasszony kiállítás

2018. október 18. — 2018. november 10.

 

„Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó Istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.”
(Szent István legendája)

Ezerszáz esztendeje, amióta a Szent Korona által Szent István király Szűz Mária oltalmába ajánlotta az országot, a magyarság a Patrona Hungariae palástja alatt éli életét ősei szállásterületén, a Kárpát-medencében. A Boldogasszony alakját a keresztény magyarság Szűz Máriával azonosítja. A magyarok oltalmazó nagyasszonyához fohászkodik a nemzet, az ő közbenjárásáért esedezünk immár több mint ezer éve.
A jubileumi Mária-évet a 2014. szeptember 14-e és 2015. szeptember 15-e közötti időszakra hirdette meg Nm. és Ft. Jakubinyi György, Erdély érseke és a Csíksomlyói Ferences Kolostor, a Szűz Mária-szobor ötszáz éves évfordulója alkalmából.
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által Budapestről, a nemzet fővárosából indított jelen vándorkiállítás-sorozat erről az összetett és sokrétegű Boldogasszony képről kíván kortárs művészi olvasatot adni. A Kárpát-medence és a diaszpóra ötvenöt kiemelkedő magyar művésze különféle oldalról világítja meg a Boldogasszony, azaz Szűz Mária és a magyarság kitüntetett tiszteletnek örvendő kapcsolatát.
A nagyvilág szétszórt magyar közösségeihez eljuttatni kívánt kiállítás megszervezésével a Nemzetstratégiai Kutatóintézet célja a nemzet megmaradásának zálogát jelentő keresztény hit és nemzeti értékrend felmutatása, a Boldogasszony kép újrafogalmazása, kanonizálása és beágyazása a közösségek mindennapi életébe. Az anyaországban, a külhonban, a szórványban és a diaszpórában a magyar összetartozást jelképező Mária-kultusz tudatosításával a nemzet határokon átívelő újraegyesítését kívánjuk szolgálni.

Szász Jenő,
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke

A kiállítás fővédnöke: Áder János köztársasági elnök úr
A kiállítás védnöke: Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke
A kiállítás kurátora: Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója

A Boldogasszony kiállítás:

A kiállítás 2015-ben, az ötszáz éves csíksomlyói Szűzanya-kegyszobor köszöntésére, a Várkert Bazárban megrendezett nyitó kiállítást követően, indult útjára a Kárpát-medencébe.
Kárpátalja és Erdély, Délvidék, Felvidéket, Krakkót és a bécsi helyszínt követően, 2018-ban az Anyaországban folytatja útját.
A kiállításon ötvenöt meghatározó művész alkotásai láthatóak, többek között Jankovics Marcell grafikája, Kő Pál és Melocco Miklós, Párkányi Raab Péter szobor alkotása, Gyulai Líviusz, Cseh Tamás, Orosz István grafikája, Kubinyi Anna, Péreli Zsuzsa textil alkotása, Petrás Mária kerámiája, Haris László, Kunkovács László fotó alkotása, Somogyi Győző, Incze Mózes,Kárpáti Tamás festményei.