Ezüst Négyszög

2019. augusztus 8. — 2019. szeptember 14.
Kiállító művészek

Ihor BADYAK, UA / Kamila BEDNARSKA, PL / Daniel BIAŁOWĄS, PL / Yuriy BODNAR, UA / Gabriela BOHNSTEDT GAVRILAȘ, RO / Barbara BOKOTA-TOMALA, PL / BOTH Teodóra, H / Henrich BRONIŠEVSKÝ, SK / Kinga CICHOWSKA-SZMULKIEWICZ, PL / Elżbieta CIESZYŃSKA, PL / Magdalena CYWICKA, PL / Łukasz CYWICKI, PL / Marcin CZARNOPYŚ, PL / Liudmyla DAVYDENKO, UA / Małgorzata DROZD-WITEK, PL / DROZSNYIK István, H / Halyna DUDAR, UA / Ryszard DUDEK, PL / FABÓK-DOBRIBÁN Fatime, H / Laura Teodora GHINEA, RO / Łukasz GIL, PL / GONDA Zoltán, H / GÓRÉ Szabina, H / GRELA Alexandra, H / Marek HABA, PL / Ivonne HOCH, UA / Barbara HUBERT, PL / KIRÁLY Gabriela Luciana, RO / Mariya KLYMENKO, UA / Valentyna KOZIAR, UA / Mykola KURYLIUK, UA / LÁNG Eszter, H / Iwona LENIK, PL / LENKEY-TÓTH Péter, H / LUKÁCS Gábor, H / Volodymir LUTSYK, UA / Nazariy MIKHNOVSKYY, UA / Eva MOFLÁROVÁ, SK / Kazimiera MYK-MAGDZIAK, PL / Bartosz NALEPA, PL / Marcin OCZKOWSKI, PL / Roman OPALIŃSKI, UA / PALOTAI Erzsébet, H / Greti-Adriene PAPIU, RO / PATAKI János, H / Marcin PECKA, PL / Yevheniya PETRENKO, UA / Barbara PORCZYŃSKA, PL / Oksana REZNIK, UA / Piotr Stanisław RĘDZINIAK, PL / Andrzej RUŁKA, PL / Stanislav ŠALKO, SK / SERES László, H / Yaryna SHUMSKA, UA / Daryna SKRYNNYK-MYSKA, UA / Sylwester STABRYŁA, PL / Liliya STUDNYTSKA, UA / Nicolae SUCIU, RO / Magdalena SUSZEK-BĄK, PL / SZÁSZ Zsuzsa, H / Renata SZYSZLAK, PL / Jerzy TOMALA, PL / František TURCSÁNYI, SK / URBÁN Tibor, H / Vladimír VAJS, SK / Vladimíra VAJSOVÁ, SK / Piotr WORONIEC, PL / Renata WOTA, PL / Ihor YANOVYCH, UA / Ołeksandr YANOVYCH, UA / Hanna ZAPOROZHETS, UA / Emilia ZÁVACKÁ, SK / Aleksandra ZUBA-BENN, PL

Európa jövője / The Future of Europe

„Egység a különbözőségben” / „Unity in diversity” az Európai Unió jelmondata.

 

„Az európai ember azokat is tiszteli, akik nem értenek vele egyet, mert tudja, hogy az igazság sokarcú és mindig relatív.” (Popper Péter (1933-2010) magyar író, pszichológus)

„Kérdezik: milyen európai értéket tartok kiemelkedőnek? A tapintatot nevezném annak. Ezt a szeretetnél kevésbé giccsesnek látom, magában foglalja a megfigyelést, az ismeretet, az empátiát,
és azt az elvet, hogy ne tedd a másiknak, amit magadnak nem kívánsz.” (Konrád György (1933-) magyar író, szociológus)

Sokszor mondják, hogy válságos időszakot él át az európai kultúra, az európai szellemiség,
a globalizáció egyre inkább eltünteti a kulturális sokszínűséget, úgy tűnik, hogy az internet szabja meg életünket, és csak kevesen képesek megőrizni optimizmusukat, a jövőbe vetett hitüket.
A művészeti, kulturális tevékenységek is elveszítik egyediségüket. A kultúra is globalizálódik, pedig egyre nagyobb szükség van a saját, egyéni kultúrára, akkor, amikor nem mennek jól a dolgok, amikor szétszakad a társadalmi háló, és nagy a kísértés arra, hogy bezárkózzunk, csak magunkkal foglalkozzunk.

Ebben a képzőművészeti koncepcióban tágabb élet- és kulturális terünkről, Európáról és annak jövőjéről teszünk fel kérdéseket. A választ pedig az alkotóktól, műveiken keresztül várjuk.

 

Tehát néhány hirtelen jött gondolat Európáról és annak jövőjéről:

Kulturális antropológiai szempontból a kultúra magában foglalja egy adott társadalom mindazon ismereteit, értékeit, normáit, melyek a közösség összetartozását és fennmaradását biztosítják.

Röviden talán úgy foglalhatnánk össze, hogy a kultúra alapvetően egy adott társadalom által létrehozott szellemi és anyagi javak összességét jelenti.

Az európai kultúra a szabadságon és a demokrácián alapszik. Fontos pozitív sajátosságai:  a nők tisztelete, a munka becsülete, a teljesítmény iránti elismerés, a nyitottság, a művészetek – történelmi emlékek megbecsülése, az emberi élet és magántulajdon szentsége és a keresztény hitelvek közös tisztelete. Egyik legfontosabb jellemvonása, hogy a más kultúrákkal szemben toleráns, elfogadó, sőt befogadó. Nem volt ez mindig így, de a XX. szd. második felére és napjainkra is ez a jellemző.

Az európai kultúra sajátossága egy olyan egyedi egységesség, melyet a sokszínűség alkot. A mai Európa központi politikai, társadalmi alapját, az Európai Uniót nemzetállamok alkotják, melyek sok mindenben közös álláspontot fogalmaznak meg, de ragaszkodnak nemzeti sajátosságaikhoz, nemzeti nyelvükhöz, nemzeti művészetükhöz.

Az európai kultúra identitása és jövője olyan témát ölel fel, amellyel nap mint nap szembesülhetünk az aktuálisan tapasztalható kulturális, gazdasági, egzisztenciális, erkölcsi kihívások közepette.

Kérdések:

Van-e olyan, hogy európai kultúra, és lesz-e? Mit jelent ma Európa? Mit jelent majd, a jövőben az
a szó, hogy Európa, és az a jelző, hogy európai?

Egyáltalán mit fog jelenteni, hogy európainak lenni? Mi lesz az európai kultúrával és keresztény értékrenddel?

Mit fog jelenteni maga a szó, a kontinens, az európaiság, az európai kultúra egy abban élő képzőművésznek, túl a földrajzi, politikai, társadalmi, ökológiai adottságokon?

Melyek azok a fundamentumok, amelyek meghatározzák Európát, az európai-kultúrkört, a Nyugat szellemiségét? Miből táplálkozik az európai kultúra identitása, és merre felé tart? Sokak szerint
a hagyományos értékek és szokások folytonos támadásnak vannak kitéve, és így mindezek meginognak és feledésbe merülnek. Vajon egy szükségszerű változás folyamatának vagyunk tanúi, amelyhez igazodnunk kell, vagy újra meg kell találnunk saját gyökereinket, és vissza kell térni az alapokhoz?

A változás mindig az európai kultúra sajátja volt, de a várható változásokon túl miben látják
a túlélését – az alkotók – az európai kultúrának. Egyáltalán az európai kultúrának túl kell-e élnie vagy csak ismerve a múltat, megélni a mát, felkészülni a jövőre?

Ez a kiírás arra keresi a választ, hogy a különböző alkotók hogyan gondolnak Európára, egy egységes sokszínűségre, és egyben a mai globalizált, sőt sokszor uniformizált világunkban hogyan gondolják ennek a nagy múltú, határokat, tengereket átlépő, a világon meghatározó kultúrának
a jövőjét.

Széles a paletta a válaszokra.

Kákóczki András