Haditudósítók 1942-43

Haditudósítók 1942-43.
7 képzőművész a Donnál + 2

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház (Miskolc, Rákóczi u. 2.)
április 13. – június 4.

Megnyitó: 2023 április 13. 17.00 óra
A kiállítást megnyitja: Illésfalvi Péter hadtörténész, kutató

Tárlatvezetést tartanak Kákóczki András és Sümegi György a kiállítás kurátorai.

Magyar haditudósító és hadifogoly alkotások, fotók, emlékek a II. világháborúból.
A kiállítás alapját Sümegi György művészettörténész 2022-ben megjelent – Tehát ez a háború? Hét haditudósító képzőművész a Donnál (1942. június 9. – szeptember 11.) című – könyve adja.
A hét haditudósító: Ballagó Imre, Benyovszky István, Markos Lajos, Megyeri Barna, Pándy Lajos, Polóny Elemér, Szalay Lajos.
A miskolci tárlat a haditudósítok mellet két képzőművész (András Tibor, Papp László) hadifogságban, és erről a témáról készült alkotásait is bemutatja.

A tárlaton kiállított műveket, emlékeket magángyűjtemények mellet a Magyar Nemzeti Galéria, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, a Kecskeméti Katona József Múzeum, és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum gyűjteményei biztosították.

A tárlat hétfő kivételével 9 és 17 óra között látogatható.

Baranczó Benedek megnyitó fotói

A tárlathoz kapcsolódó előadások témái és időpontjai:
A helyszín minden esetben a Miskolci Galéria Rákóczi-háza (Miskolc, Rákóczi u. 2.)

2023. április 26. (szerda) 16.00 óra
Szalipszki Péter: Itt is aratás van, csak más – parasztkatonák a II. világháborúban.

2023. május 17. (szerda) 16.00 óra
Hazag Ádám: II. világháborús hadi naplók a Herman Ottó Múzeum gyűjteményében.

2023. május 25. (csütörtök) 16.00 óra
Sümegi György: Haditudósítók 1942-43. című tárlat és a Tehát ez a háború? Hét haditudósító a Donnál című könyv bemutatása.

2023. május 31. (szerda) 16.00 óra
Kapusi Krisztián: Nagyapa nem lőtt – Privát félmúlt Miskolcon.

A második világháborúba haditudósító katonaként besorozott képzőművészek egy csoportjának az oda- és visszaútjáról, az átélt élményeikről, a hadszintéri cselekményekről s az érintett városokról, összességében a háború borzalmairól számol be Polóny Elemér (1911-1991) kézírásos Naplója (1942. VI. 10-IX. 11.). Megörökítette a vele egyidejűleg frontszolgálatos társait: Ballagó Imre (1915-1997), Benyovszky István (1898-1969), Markos Lajos (1917-1993), Szalay Lajos (1909-1995), Pándy Lajos (1895-1957) festőművészeket és Megyeri Barna (1920-1966) szobrászművészt. A keleti fronton gyűjtött tapasztalataik, olykor a halál torkában átélt közvetlen élményeik, az éjszakai bombázások döbbenete megjelenik a műveikben, korabeli interjúikban és visszaemlékezéseikben. Erről Megyeri Barna így vallott: „1942-ben mint a haditudósító osztály tagja, bejártam Oroszországot, és élményekkel gyarapodva tértem haza. Sajátos felfogású, sokak szerint érthetetlen, szuggesztív formaképzésem az ott szerzett mély benyomásaim eredménye”. Műveik egy részét kiállították a Haditudósító kiállításon (Pesti Vigadó, 1943. május 2-23., majd Győrben és Nagyváradon),  több egyéni s kollektív bemutatón és publikációkban is láthatók voltak. Ballagó Imre könyvben is publikálta a keleti fronton készült rajz-lejegyzéseit: Magyar honvéd Európa védelmében. Rajzok a keleti arcvonalról. Bp., 1943.). Szalay Lajosnak a magyar (és argentin) rajzművészetben is meghatározó jelentőségű munkásságában központi téma a háború, az egymásnak feszülés, az erőszak megjelenítése, a háború angyalának szolgálata, ahogy Tornai József verse (Szalay Lajos) rögzíti: „háborút rajzolt nekünk szelíden”.

 A kiállítás anyaga a hét alkotó második világháborús munkáiból jellemző darabokat mutat be 1943-44 óta először, a doni áttörés 80. évfordulóján. Ballagó Imre, Benyovszky István, Markos Lajos, Megyeri Barna, Pándy Lajos, Polóny Elemér, Szalay Lajos múzeumokban és magángyűjteményekben őrzött rajzai, festményei és Megyeri Barna szobra – mintegy 80 műalkotás – képezik a tárlat törzsanyagát a keleti fronton készült amatőr felvételekkel és fontos dokumentumokkal együtt.  Összefoglalja Sümegi György: Tehát ez a háború? Hét haditudósító képzőművész a Donnál (1942. június 9.-szeptember 11.) című, az MMA Kiadónál 2022-ben megjelent kötete. A tárlat anyagát egészítik ki az ugyancsak haditudósító András Tibor (1921-2000) festőművésznek és a németországi hadifogoly-élet legjellemzőbb momentumait megrögzítő miskolci Papp László (1922-2020) festőművésznek e tárgykörbe illeszkedő munkái.

Sümegi György