A Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria tisztelettel meghívja Önt és kedves barátait
május 9-én, csütörtök 17 órára
a Miskolci Galéria Rákóczi-házába

HORVÁTH KINGA grafikusművész
REJTŐZŐ TÖRTÉNETEK
GRAFIKÁK, RAJZOK és FOTÓK az elmúlt három évtizedből
című önálló kiállításának megnyitójára

A tárlatot megnyitja: Rudolf Mihály DLA építész, az MMA rendes tagja

Köszöntőt mond: Kákóczki András, a Miskolci Galéria tagintézmény-vezetője

A kiállítás kurátora: Kónya Ábel képzőművész

A kiállítás megtekinthető: 2024. május 9 és június 23 között, hétfő kivételével 9–17 óráig.

 

„Grafikai lapjaimon, rajzaimon, fotóimon – több mint két évtizede – létező, vagy mára már csak létezett kapuk, lépcsők, kőfallal határolt utak, sajátos történetű és atmoszférájú terek, természeti képződmények, emberi tevékenység nyomait is őrző tájrészletek jelennek meg eredeti környezetükből kiragadva, a kifejezés érdekében formálva, hogy a jelképek világába vezetve személyes gondolatok, érzések közvetítőivé válhassanak.

Önálló múlttal, kulturális vonatkozással, közeggel rendelkező motívumok, téri szituációk ezek, amelyek szeretném, ha munkáim révén barangolásra, felfedezésre, elmélkedésre, döntések meghozatalára késztetnének és mesélnének az emberről, életének állomásairól, környezetéhez való viszonyáról, valamint beszélnének felelősségéről.

Az utóbbi években erősen foglalkoztat az a folyamat, amely a világban elindult és a korábban is megfogalmazott gondolatokat, érzékeseket felerősítette bennem.

Új munkáim készítése során leginkább a hangsúlyok és a közvetítő motívumok változtak és felértékelődtek a minket körülvevő világ sebezhetőségéhez kapcsolódó érzések. Fontossá váltak választott terek pillanatnyi vizuális állapotai, légköri jelenségek, fény rajzolta formák, és foglalkoztat, hogy rögzítésük, felhasználásuk révén a múlt és a jelen motívumai együtt milyen gondolatok közvetítésére képesek, továbbá, hogy grafikáimmal, rajzaimmal és fotóimmal hozzájárulhatok-e a teremtett világ értékei iránti tisztelet és elkötelezettség erősítéséhez.”

Horváth Kinga

 

Az alkotó a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjprogramjának ösztöndíjasa volt (2019–2022).

A kiállítás megvalósításában az alkotót az NKA támogatta.

A meghívó Horváth Kinga: Összekötő XI. 2021, aquatinta, papír, 300 × 300 mm című képének felhasználásával készült

Baranczó Benedek megnyitó fotói