INNOVÁCIÓ A KORTÁRS RAJZ- ÉS GRAFIKA MŰVÉSZETBEN – NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS
Miskolci Galéria
INNOVATION IN CONTEMPORARY DRAWING AND GRAPHIC ART – INTERNATIONAL EXHIBITION
Miskolc Gallery (HU)

 06. 24. – 08. 27.

Miskolci Galéria – Rákóczi-ház, Kondor Terem

Derek BESANT (Kanada – CA), Alexandra HAESEKER (Kanada – CA), Francisco ALVARADO-JUÁREZ (USA– Amerikai Egyesült Államok), Pernille ANDERSEN (Dánia – DK), Cătălin BURCEA (Románia – RO), Sean CAULFIELD (Kanada – CA), Seong CHO (Dél-Korea / Ausztrália – KR-AU), Łukasz CYWICKI (Lengyelország – PL), Olesya DZHURAYEVA (Ukrajna – UA), FUSZ Mátyás (Magyarország – HU), GALLUSZ Gyöngyi (Magyarország – HU), JOVANOVICS Tamás (Olaszország – IT), KÁROLY-ZÖLD Gyöngyi (Románia – RO), William KENTRIDGE (Dél-Afrika – ZA), KESERÜ Károly (Magyarország – HU), KISS Adrienn Mária (Magyarország – HU), KOVÁCS Péter (Magyarország – HU), Masataka KUROYANAGI (Japán – JP), MATYUS Dóra (Magyarország – HU), Svätopluk MYKITA (Szlovákia – SK), NAGY Gábor György (Magyarország – HU), Izabella RETKOWSKA (Lengyelország / Németország – PL-DE), SCHMAL Károly (Magyarország – HU), Susan SCHWALB (USA), SHIWANGI Ladha (India / Nagy-Britannia – IN-UK), Batool SHOWGHI (Irak / Nagy Britannia – IQ-UK), Zora STANČIČ (Bosznia és Hercegovina / Szlovénia – BA-SI), Wendy STOKES (Ausztrália – AU), SZEGEDY-MASZÁK Zoltán (Magyarország – HU), SZÍJ Kamilla (Magyarország – HU), TARR Hajnalka (Magyarország – HU), Adrian TÍMAR (Románia – RO)

kurátor / curator: N. MÉSZÁROS Júlia

illusztráció: MATYUS DÓRA: Körforgás 1-2. (Samsara) / Circulation 1-2 (Samsara), 2021 [részlet / detail]

 

INNOVÁCIÓ A KORTÁRS RAJZ- ÉS GRAFIKA MŰVÉSZETBEN

Az innováció hozzáadott értéket tartalmazó újdonság felfedezését és hasznosítását jelenti. Egyszerre foglalja magában a fejlődés bármely fajtáját, és önmaga újként felfogható mivoltát.

Kiállításunk a Grafikai művészetek mesterei – XI. Nemzetközi Rajz és Grafikai Biennálé 115 résztvevőjének 450 műve közül 32 alkotó munkáiból mutat be válogatást. A győri biennálé teljes anyagát a szervező múzeum téli bezárása miatt idén január 12-től szeptember 10-ig négy budapesti helyszínen és a Miskolci Galériában ismerheti meg a szakmai és széles közönség.

A biennálé két alapvető kérdésre ad választ: mi számít ma innovatívnak a rajzban és a grafikában, és mely újítások eredményezik a kortárs rajz- és grafika változását?

Az itt látható válogatás a 2009 utáni időszak rajz- és grafika művészetének új jelenségeire és jellemző jegyeire koncentrál, és nagy hangsúlyt helyez a két médium egymás közötti és más médiumokkal való kapcsolatának feltárására. Mivel jelen kiállítás után nyílik a Miskolci Grafikai Triennálé, amely főleg a hazai és határon túli grafika újabb eredményeire fókuszál, ezen a kiállításon a hazai művészek – Nagy Gábor György komputergrafikus kivételével – elsősorban rajzzal, művészkönyvvel, illetve rajz alapú animációval szerepelnek. Közülük Szíj Kamilla a rajz eddigi funkcióinak a körét bővíti, Gallusz Gyöngyi régi rajztechnikát újít meg, Keserü Károly a XX. századi művészet nagy újítóiról emlékezik meg, Jovanovics Tamás új képi lehetőséget teremt, Szegedy-Maszák Zoltán pedig géprajzokat alkot 3 D nyomtatással. A külföldi résztvevők művei főleg a rajz- és grafika legutóbbi időszakban jelentkező új technikai, technológiai, tematikai, nyelvi, ikonográfiai sajátosságaiba engednek betekintést, vagy egy-egy tradicionális sokszorosító technikát fejlesztenek tovább.

A művészek közös jellemzője az interdiszciplináris gondolkodás és a konzekvensen alkalmazott, önálló alkotói stratégia. A résztvevők hagyományos és nem hagyományos eszközökkel, technikákkal, technológiákkal és különböző anyagokkal dolgoznak.

Új téma a kivándorlás és ezen belül a bevándorlók kitoloncolása, az új hazára lelt művészek identitástudatának alakulása, a Covid 19 világjárvány mentális hatása, az álhírterjesztés, a közös természeti javak értelmetlen újrafelosztása, az orosz-ukrán háború, a női szemléletváltás, a természet mint a társadalom metaforája, a tudomány és a művészet, a zene és a rajz közötti új kapcsolat, a két médiumban rejlő,  kihasználatlan lehetőségek feltárása – pl. fémvessző rajz, frottázs, mezzotinto, linómetszet, fotó -, és a régi sokszorosító technikák újakkal való vegyítése, illetve tökéletesítése és új kombinációs lehetőségei.

A tárlaton bemutatásra került néhány művészkönyv, vázlatfüzet, kézi- és digitális rajz alapú-, valamint Voronoid algoritmussal készült komputer és videó animáció, egy összművészeti alkotásnak tekinthető, rajzokkal és animációkkal teli HD-film és a román-magyar történelmi kapcsolatokkal foglalkozó videó munka is.

A vonal hagyományos módon és átvitt értelemben is jelen van a művekben. Utóbbira példa a ceruzarajz helyett a drót, a lexikonlapok, illetve rajzolás helyett a varrás, és szín helyett a textil használata.

A kiállítás láthatóvá teszi, hogy a rajz és a művészi grafika innovációs értéke nem pusztán kreativitás, rajztudás és fantázia kérdése, hanem a megszerzett új tudás, új alkotói tapasztalat és a mű egészére vonatkozó, komplex látásmód művészi gondolkodásba és műalkotási folyamatba integrálásának a függvénye. Ehhez elengedhetetlen a világ, a készülő mű és az alkalmazott technika, technológia, eljárás és anyag egyben látása. Ez teszi alkalmassá a rajz és grafika mai korral és a szüntelen változó világgal való lépéstartását, míg a művek széles körbe való eljuttatása a művészeti innováció társadalmi hasznosítását.

N. Mészáros Júlia

Reprodukciók jegyzéke

DEREK MICHAEL BESANT (Canada / Kanada)

The origins of counting / A számolás eredete, 2022
Set of 9 prints / 9 részes grafika sorozat

Bend / Görbület, 2022
UV thermal ink print on veil scrim / UV hőátviteli tintanyomtatás fátyolszövetre, 150 × 140 cm

SEONG CHO (South Korea – Australia / Dél-Korea – Ausztrália)

Australian Rhapsody V / Ausztrál rapszódia V., 2020
Woodblock print on paper / papír, fadúc nyomat, 137 × 54,5cm

JOVANOVICS TAMÁS (Italy / Olaszország)

Below Bite Street Three, 2014 / Harap utca három alatt, 2014
Oil-based colored pencil on card board / karton, olajbázisú színes ceruza, 50 × 70 cm

MATYUS DÓRA (Hungary / Magyarország)

Circulation 1-2 (Samsara) / Körfor­gás 1-2.(Samsara), 2021
Two drawings on trans¬parent paper in several layers / Két rajz több rétegben, pauszpapíron; 29,7 × 42 cm

NAGY GÁBOR GYÖRGY (Hungary / Magyarország)

Budapest – London II, 2014
Reflective print on Dibond / Dibond, fényvisszaverő nyomat, 60 × 100 cm
Budapest – London III, 2014
Digital print on Dibond / Dibond, fényvisszaverő nyo­mat, 60 × 100 cm

IZABELLA RETKOWSKA (Poland – Germany / Lengyelország – Németország)

Ego, 2022
Video / videó, 01:35

SUSAN SCHWALB (USA – Amerikai Egyesült Államok)

Chamber Music, portfolio of four drawings / Kamarazene, portfólió 4 rajzzal, 2013
Somerset textured white paper, soft ground and aquatint etching / Somerset texturált fehér papír, rézkarc: lágyalap, aquatinta,
each / egyenként: 27,3 × 27,3 cm,
cover / könyvborító: 28,6 × 27,5 cm
Patrick Heide Contemporary Art, London

BATOOL SHOWGHI (Iran – Great Britain / Irán – Nagy-Britannia)

From the Immigrants Series / A Bevándorlók című sorozatból, 2022
Unique Artist’s Book, based on the immigrants’ journey of displacement / Egypéldányos művészkönyv a bevándorlók kitelepítésének útjáról.
Stitching and textiles on birth certificates documents /textil applikáció, varrás születési anyakönyvi kivonatokon,
closed / becsukva: 9 × 17 cm, open / nyitva: 15 × 48 cm

WENDY STOKES (Australia / Ausztrália)

Walking Drawing 1 – Nocturne / Sétáló rajz 1 – Éjszakai szerenád
Multiplate relief, woodcut with stencil on handmade paper, unique state / merített papír, mélynyomás több lemezről, fametszet sablonnal, egyedi állapot; 60 × 90 c

FRANCISCO ALVARADO-JUÁREZ (USA – Amerikai Egyesült Államok)

Three triptychs, each with three photos / három triptichon, mindegyik három fotóból.
Sizes / méretek: No. 1 – each / egyenként 48,6 × 32,9 cm; No. 2 and / és No. 3 – each / egyenként 32,9 × 48,6 cm

Santa Lucía No. 1. Triptych / Santa Lucía No. 1. Triptichon, 2022
Santa Lucía No. 2. Triptych / Santa Lucía No. 2. Triptichon, 2022
Santa Lucía No. 3. Triptych / Santa Lucía No. 3. Triptichon, 2022

ALEXANDRA HAESEKER (CA – Kanada)

Nothing is understood / Semmit sem értünk, 2022
Series of 11 drawings, 1 – 4 / 11 lapból álló rajzsorozat, 1 – 4.
Black gouache on gessoed Arches 88 / Arches 88 gesszó alapozású papír, fekete gouache; each / mindegyik 62 × 45 cm

The Mountain / Hegy, 2022
Countdown / Visszaszámlálás, 2022
Hearing Aids / Hallókészülékek, 2022
Catch and Release / Elkapni és elengedni, 2022

SEAN CAULFIELD (USA–CA / Amerikai Egyesült Államok – Kanada)

Rural Divide / A vidék felosztása, 2022
Linocut and inkjet print on paper / papír, linóleummetszet és tintasugaras nyomtatás; 91,5 × 121 cm (from two pieces / 2 részből)

The Commons / Közjavak, 2022
Linocut and inkjet print on paper / papír, linóleummetszet és inkjet nyomtatás; 91,5 × 183 cm (from three pieces / 3 részből)

GALLUSZ GYÖNGYI (HU – Magyarország)

Continuous Landscape / Folyamatos táj, 2005
Graphite, frottage on paper, foam board / papír, habkarton, grafit, frottázs; 188,6 × 143,5 cm

Continuous Disappearance / Folyamatos eltűnés, 2022
Graphite, frottage on paper, foam board / papír, habkarton, grafit, frottázs; 188,2 × 118,8 cm

KÁROLY-ZÖLD GYÖNGYI (RO – Románia)

ONE-UNI-VERZ-UM 1-3 / EGY-UNI-VERZ-UM 1-3., 2021
Three computer prints on matt photo paper, unique technique / három komputer nyomat matt fotópapíron, egyéni technika;
each / mindegyik 49,5 × 49,5 cm

KISS ADRIENN MÁRIA (HU – Magyarország)

Hallway to abstraction I-II / Az absztrakció előszobájában I-II., 2014–2020
Pencil, colored pencil, graphite on paper / papír, ceruza, grafit, színes ceruza; 50 × 100 cm and / és 50 x 70 cm

PERNILLE ANDERSEN (DK – Dánia)

Small stories No.1 (grey binding) / Apró történetek No.1. (szürke kötés), 2021
Artist’s book, photogravure, leporello format / művész­könyv, fotogravür, leporelló formátum, closed / becsukva: 12 × 6,5 cm,
open / nyitva: 12 × 137 cm

Small stories No.2 (black binding) / Apró történetek Nr. 2. (fekete kötés), 2021
Artist’s book, photogravure, leporello format / művész­könyv, fotogravür, leporelló formátum, closed / becsukva: 12 × 6,5 cm,
open / nyitva: 12 × 137 cm

Small stories No.3 (brown binding) / Apró történetek Nr. 3. (barna kötés), 2021
Artist’s book, photogravure, leporello format / művész­könyv, fotogravür, leporelló formátum, closed / becsukva: 12 × 6,5 cm,
open / nyitva: 12 × 137 cm

SEAN CAULFIELD (USA–CA / Amerikai Egyesült Államok – Kanada)

Four pages from the artists’book „Infodemic” / Négy lap az Információjárvány című művészkönyvből, 2020
Relief and inkjet print on rag /pamutpapír, mélynyomás és tintasugaras nyomtatás; each / mindegyik 58 × 116 cm
Co-operators were / Együttműködők voltak: Timothy Caulfield and Sue Colberg (University of Alberta)

Infodemic / Félretájékoztatás
Think Accuracy / Gondolkodj alaposan
Misinformation / Félretájékoztatás
Super Spreader / Szuper terjesztő

SHIVANGI LADHA (IND–UK / India – Egyesült Királyság)

Traversing / Átkelés, 2022
Etching, aquatint on Hahnemuhle Paper / Hahne­mühle papír, rézkarc, akvatinta; 107 × 68,5 cm

Becoming Tree. Artist’s book / Fává válni. Művészkönyv, 2022
Etching, aquatint on Hahnemuhle paper / Hahnemühle papír, rézkarc: aquatinta, hidegtű; closed / becsukva: 15,5 × 15,5 cm, opened / nyitva:
72 × 15 cm, ágak: 32 × 10 cm (each / mindegyik)
Collaboration with Aditi Babel / Aditi Babellel együttműködve; Text by Chaavi Jain / Szöveg: Chaavi Jain

SZEGEDY-MASZÁK ZOLTÁN (HU – Magyarország)

MachinePicture I, II, III / GépKép I., II., III., 2021
Indian ink on paper, 3D print / papír, tus, 3D nyomtatás;
each / egyenként 50 × 40 cm

WENDY STOKES (AUS – Ausztrália)

Walking Drawing 1, 2 and 5 – Nocturne / Sétáló rajz 1, 2 és 5., Éjszakai szerenád
Multiplate relief, woodcut with stencil on handmade paper, unique state / merített papír, mélynyomás több lemezről, fametszet sablonnal, egyedi állapot; 60 × 90 cm

TARR HAJNALKA (HU – Magyarország)

R.I.M.F. 2015
Plywood, staple, nails, wire, glossary from the Interpretative Dictionary / rétegelt lemez, tűzőkapocs, szög, drót, értelmező kéziszótár- szócikkek; 81,9 × 49,5 × 2,1 cm
Private property, Budapest / magántulajdon, Budapest

FUSZ MÁTYÁS (HU – Magyarország)

Who hid, it is one place he is not, the one to go / Aki elbújt az egyhelyben áll, aki nem, az megy, 2019
Mixed media on paper, plaster cast / papír, vegyes technika, gipszöntvény; each / egyenként 21 × 29,7 cm,
height of the plaster cast / a gipszöntvény mérete: 7 cm

KESERÜ KÁROLY (HU – Magyarország)

Untitled (1809251). XX. Century Series. Paul Klee: “Take a Line (and a Few More) for a Walk” / Cím nélkül (1809251). XX. század sorozat. Paul Klee: Vigyél egy vonalat (és még párat) sétára, 2018
Ink on paper / papír, tinta; 30 × 21 cm
Várfok Gallery / Várfok Galéria, Budapest

Untitled (1903201). XX. Century Series. Paul Klee: „Take a Line (and a Few Move) for a Wak”, 2019 / Cím nélkül (1903201). XX. század sorozat. Paul Klee: Vigyél egy vonalat (és még párat) sétára, 2019
Ink on paper / tinta, papír; 30 × 21 cm
Várfok Gallery / Várfok Galéria, Budapest

Untitled (1911051). XX. század – sorozat, Paul Klee: “Take a Line (and a Few More) for a Walk.” / Cím nélkül (1911051). XX. század sorozat. Paul Klee: Vigyél egy vonalat (és még párat) sétára, 2019
Ink on paper / papír, tinta; 30 × 21 cm
Várfok Gallery / Várfok Galéria, Budapest

Untitled (1912091). XX. század- sorozat, Paul Klee: “Take a Line (and a Few More) for a Walk.” / Cím nélkül (1912091). XX. század sorozat. Paul Klee: Vigyél egy vonalat (és még párat) sétára, 2019
Ink on paper / papír, tinta; 30 × 21 cm
Várfok Gallery / Várfok Galéria, Budapest