Miskolci Grafikai Triennálé

2023

 

 

 

Visszaadás:
Budapesten 2023. december 4-5, hétfő, kedd
Miskolcon 2023. december 3-ig

Baranczó Benedek fotói a megnyitóról és díjátadásról

 

Képiró Ágnes megnyitó szövege

Kedves Kiállítók, Tisztelt Grafikaszerető Közönség!

Valamikor az ezredforduló környékén pár tucat táborozó diák térképezte fel a Miskolci Galériát. Triennálé volt akkor is. Illetve Biennálé, ugyanis abban az időben még kétévente rendezték meg a seregszemlét. Egy idős, kedves arcú úr lépett hozzánk közel, üdvözölte a kísérőtanárainkat, majd felénk fordult, s kedélyes bölcsességgel, biztató gondolatokkal látott el minket útravaló gyanánt. Tudtuk, hogy nagy művész, emlékeztem is rá egy Hemingway-kötet lapjairól. Igazából ő, Feledy Gyula volt az első professzionális grafikus, akivel személyesen találkoztam itt, ebben az épületben, és ez a találkozó mélyen megmaradt bennem, noha akkor még nem sejtettem, hogy évekkel később érdeklődésem egyre mélyebben a magyar grafika II. világháború utáni története irányába fordul, s ennek fényében még értékesebbé vált. Napjainkban is gyakran felidéződik a nagy találkozás a mesterrel, akinek a neve eggyé vált a Miskolci Grafikai Biennálék történetével.

 A későbbiekben, már kutatóként egyre több grafikus életművében fedeztem fel meghatározó momentumként azt, ami 1961-ben itt Miskolcon, a hazai grafika legjelentősebb fórumaként útjára indult valami nagy történés. A Miskolci Galéria munkatársai által kezdeményezett, biennálék történetét feldolgozó kutatásokba bekapcsolódva több művésszel beszélgettem arról, hogy mit jelentett Miskolc az 1960-as években, a hazai grafika 20. századi arany évtizedében. Egyiküket idézve: „el lehet mondani, hogy ennek az egész, több évtizedig tartó korszaknak, mely a magyar grafika aranykorát jelentette, Miskolc volt a koronája. Virágzott a grafika és mindazok az alkotók, akik valóban számítottak, elmondhatták, hogy egy-egy grafikai biennálé megnyitóján megjelent az akkori hazai kortárs grafikusok krémje” – Gyulai Líviusz szavait idéztem most, aki ugyan csak ritkán állított ki Miskolcon, de gyakran megfordult a városban, ahol ebben a korszakban olyan kitűnő grafikusok virágoztatták fel a műfajt, mint Hincz Gyula, Kondor Béla, a már említett Feledy Gyula, Csohány Kálmán és Pásztor Gábor – a most felsorolt grafikusok az első évtized biennáléinak fődíjasai, a nagydíj elnyerésének sorrendjében. Folytatva a sort a teljesség igénye nélkül, Miskolcon lett nagydíjas a későbbiekben például Würtz Ádám, Rékassy Csaba, Somogyi Győző és a ma nyíló kiállítás alkotói közül is számosan tudhatják már magukénak a tárlat rangos fődíját.

 Azt gondolom, e nagy hagyományú képzőművészeti seregszemle rangját megadja a szervező város és az intézmény értéktisztelete és az elődök hagyatéka, az ő nyomukban haladva való konzekvens, tradícióikat tisztelő, de megújító attitűd is. A kitartó, már-már konok elszántsággal végzett munka a magyar sokszorosított grafika legjelentősebb képviselőinek és legfontosabb eredményeinek két, majd 2008 óta háromévente történő bemutatása. Kiemelten fontos törekvés egy olyan műfajért, mely a hatvanas-hetvenes évekbeli aranykorát követően marginalizálódott, perifériára került, s egészen a legutóbbi évekig a képzőművészeti ágak mostohagyermekeként kezelték. Valami azonban mégis beindult, elmozdult az utóbbi években, mely köszönhető a grafika szervezeti keretei megerősödésének, gondolok itt a Magyar Grafikusművészek Szövetségének újjáalakulására, vagy azokra a konferenciákra, szimpóziumokra és művésztelepekre, melyek a grafikusokra és a magyar grafika múltjára, valamint jelenkori helyzetére fókuszálva felhívják a közönség figyelmét a műfaj egyre növekvő, régi rangjához közeledő jelentőségére. Ezt a tendenciát igazolja Miskolc, pontosabban a XXIX. országos Grafikai Triennálé, melynek anyagát és a kiállítás színvonalas rendezését látva egy boldog elégedettségérzés töltött el, mondván magamban: jól állunk, jó helyzetben van és jó irányba tart a hazai grafika. Nagyon bízom benne, hogy ez a meglátás nemcsak a sajátom, hanem mindannyiunké is. Hiszen egy igazán kvalitásos, rendkívül sokrétű és nyitott, kortárs kritériumoknak megfelelő, kísérletező és progresszív, de a grafikai hagyományokat maximálisan tovább építő, egészséges szimbiózist mutat fel a kiállítás. Ha generációs bontásban nézzük meg a seregszemlét, a 84 kiállítónak mintegy harmada fiatal művész, akik együtt állítanak ki a hazai grafikusok átlagából kiemelkedő középgenerációs alkotókkal és doyenekkel.

A kiállított művek a sokszorosított grafikai eljárásokat organikusan, a nagyobb termekben egymással vegyítve, a kisebb egységekben laza csoportosításban, de a stiláris egység megtartásának figyelembevételével mutatják be, ami nemcsak egy jó lüktetést ad a tárlatnak. A nagy számú, közel 150 alkotást nem tömegében, hanem szellősen a maguk eleganciájában érzékeljük, miközben egy rendkívül variabilis, friss művek alkotta seregszemlét fogadunk be. A kiállított anyag felveti azt a kérdést, hogy meddig grafika a grafika, hiszen az alapvetően kétdimenziós műfaj számos esetben műfaji határokat lép át: objektként kilép a térbe, vagy az iparművészet határait feszegeti, de egy-egy alkotó esetében plasztikai minőségeket is felmutat. Méreteit, vagy a színek bátor használatát tekintve pedig a festészet határát súrolja, amennyiben a festmények méretére, monumentalitást közvetítő hatásaira gondolunk. A méretek és a hordozók tekintetében jó érzés látni, hogy az a berögződés, miszerint a grafika csak egy kicsi, fekete-fehér, papíron létező alkotás lehet, felülíródik az idei seregszemlén is. Több négyzetméteres alkotások és változatos hordozók, különböző fa- és fémanyagok, beton, kerámia, textil vagy akár tükör teszik izgalmasan diverzzé a kiállítás összképét. Ha pedig tematikailag közelítjük meg a seregszemlét, a grafika ma is, mint története során megannyiszor az egyik leggyorsabban, olykor kendőzetlenül, máskor rejtjelezetten reagál a világban zajló eseményekre, tükrözi a változásokat, akár globálisan, akár regionálisan közelítjük meg a kérdéskört. A megközelítésekről szólva, a kiállítóművészek egyéni nézőpontjai is rendkívül sokrétűek: hétköznapiak és közéletiek, személyesek és közösségiek, az egyéni és a kollektív emlékezet mezsgyéin haladva egyszerre személyes és globális traumák feldolgozói, de erősen önreflektívek és útkeresők, a művészi létet, célokat, jövőt megkérdőjelezők, különösen a fiatal alkotók esetében. A feldolgozott témákat tekintve ez a kiállítás is tartalmaz számos művet, amely a közelmúlt történéseire, a covid következményeire és az orosz-ukrán háborúra is reflektál.

Az alkotók kifejezésmódjait tekintve stilárisan sokrétű a tárlat: a figurálistól a félabsztrakton át az absztraktig minden irányzat tetten érhető. De a sokszínűség igazi esszenciáját egy sokszorosított grafikai seregszemlén a grafikai technikák változatossága adja, a hagyományos, magas-, mély- és síknyomásos metódusok, valamint ezek vegyes használata, és a kísérleti grafika, illetve az elektrografika produktumai egészséges arányban vannak jelen a kiállításon. A hagyományos technikák közül kiemelném a magasnyomásos fametszetet, melynek az utóbbi években egy új virágkora figyelhető meg, különösen a fiatal művészek körében, akik egészen nagyméretű dúcokat is hihetetlen szenvedéllyel dolgoznak meg.

Sajnos egy nagy seregszemle megnyitóbeszéde nem ad lehetőséget arra, hogy minden kiállító kiemelésre kerüljön, de hadd gratuláljak a 11 díjazottnak, és velük együtt valamennyi kiállítóművésznek azért az izgalmas és kvalitásos anyagért, ami itt, ebben az egységben a XXIX. Miskolci Grafikai Triennálén megvalósul. Külön tisztelettel gratulálok a három évvel ezelőtti triennálé fődíjasának, Fürjesi Csabának a ma, szintén ebben az épületben megnyíló egyéni kiállításához, valamint a városnak és a Miskolci Galéria munkatársainak a kiállítás megrendezéséért, illetve a magyar kortárs grafika törekvéseinek ilyen magas színvonalú képviseletéért és ápolásáért!

Miskolc, 2023. szeptember 16.

Képiró Ágnes

 

Támogatók:

Nemzeti kulturális Alap
Kapitális Nyomda Kft.

 

Díjazottak listája:

Miskolc M. J. Város Önkormányzata Nagydíja           Felsmann Tamás

Magyar Művészeti Akadémia szakmai különdíja         Olajos György

Magyar Grafikusművészek Szövetsége díja               Pézman Andrea

Nalors Grafika Kft. és a
Kulturális és Innovációs Minisztérium  díja                 Horesnyi Bálint 

A Magyar Grafikáért Alapítvány díja
és Kovács Tamás-díj                                                        Daragó Orsolya

Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria                  Sipos Boglárka

Ceredi Nemzetközi Művésztelep díja                         Oberfrank Luca

Szabadkéz Galéria és Művésztelep díja                    Mórocz István

DUNARTCOM Somorjai Nemzetközi Művésztelep díja  Suplicz Gergely

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézete díja    Schell Réka

Spanyolnátha művészeti folyóirat                              Ritli Róbert Roland

 

A 2023. július 10-én lezajlott második válogató zsűri az alábbi műlistát hagyta jóvá kiállításra.

A zsűri tagjai voltak:

Marta Raczek-Karcz, a Krakkói Grafikai Biennálé kurátora

Fürjesi Csaba, a 2020-as Miskolci Grafikai Triennálé nagydíjasa

Rényi András, művészettörténész

A kiállításra nem kerülő művek a Miskolci Galériában előzetes egyeztetés után bármikor átvehetők nyitva tartási időben (keddtől vasárnapig 9-17 óráig).

Budapesti visszaadásra csak a kiállítás zárása (november 26.) után lesz lehetőség, melynek a pontos dátumáról e-mailben értesítünk minden jelentkezőt.

A második válogató zsűri által jóváhagyott kiállítási lista

Almásy Ivor
Kihagyottak gyülemlése 2020
újrahasznált fa nyomóformák, festett fa, üveg, 415 × 415 mm, 95 × 95 mm

Barati Noémi
Out of sight 2022
monotípia, papír, grafikai installáció

Barta János
József < free solo  2023
litográfia, papír, 550 × 370 mm

Bartha Sándor
RWLL – 3  2023
digitális nyomat, papír, 700 × 500 mm

Bánki Ákos
Flumen I-II. 2023
szitanyomat, papír, 700 × 700 mm/db

Berentz Péter
1in3 II. 2023
digitális nyomat, papírkivágás, 530 × 760 mm

Bodnár Bodi Imre
Ördögök II. 2021
rézkarc, repesztés, foltmaratás, papír, 390 × 290 mm

Bodor Anikó
Háború után egy perccel III. 2022
giclée print, papír, 500 × 700 mm

Boros Mátyás
Sziszüphosz lehetőségei 1-4., 2023
szitanyomat, grafit, akvarell, kollázs elemek, 500 × 700 mm/ db

Bugyi István József
Felszabadult rutin 2022
linóleummetszet, papír, 700 × 840 mm

Cifra Anett
Maradékaim 2021
vegyes technikájú és anyagú installáció kb. 40 × 50 × 100 cm

Czagány Ivett
Hiány 2020
rézkarc, formázott lemez, papír, 400 × 500 mm

Czikó Imola
Kiút I-III. 2022
szitanyomat, hipóval maratott fekete papíron, 700 × 500 mm

Czuczor Laura
Dióhéj III. 2023
színes litográfia, papír, 600 × 960 mm

Cseh Orsolya
Mentális zaj  2023
fametszet, papír, 1400 × 2000 mm

Csontó Lajos
Egybeeső kétség 2023
linóleummetszet, digitális nyomat, 700 × 500 mm

Csordás Zoltán
Nagy gyeprészlet 2., 6. 2021
előkészített monotípia, papír, 357 × 265 mm

Csóka Szilárd Zsolt
Hibrid 1 – 3. 2023
monotípia, olaj, vászon, 700 × 500 mm

Daragó Orsolya
Otthon variációk I. – Leselejtezett hűtőszekrény 2022
akvatinta, papír, 275 × 420 mm

Otthon variációk II. – Nyilvános WC 2022
akvatinta, papír, 275 × 420 mm

Otthon variációk I. – Lift 2022
akvatinta, papír, 275 × 420 mm

Dicső Eszter Nóra
Játszunk? 2022
szitanyomat, papír, 700 × 1000 mm

Dobó Bianka
Idővel változik II. 2023
alumínium, mélynyomás, papír, 1000 × 700 mm

Durucskó Zsolt
Sunset (Ipsius festum sorozat) 2021
egyéni technika, mélynyomás, papír, 630 × 460 mm

Enyedi Zsuzsanna
Cím nélkül I. 2020
digitális nyomat, papír, 800 × 1400 mm

Fabricius Anna
100 szó és 7 dolog – cseresznye, hideg 2020
archív pigment nyomat, akril, olajpasztell, papír, 700 × 500 mm

100 szó és 7 dolog – ebéd, harkály 2020
archív pigment nyomat, akril, olajpasztell, papír, 700 × 500 mm

Felsmann Tamás
Basilica maior No. 1 – 3. (Architectural Heritage sorozat) 2022
giclée nyomat, papír, 1000 × 1000 mm

Födő Gábor
Napi betevő sorozat (tányérkészlet) 2023
linóleummetszet, samottos agyag, mélytányér Ø 160 mm, lapos tányér Ø 185 mm

Füleki Krisztina
Jó helyen voltunk 2023
linóleummetszet textilen, beton, vegyes technika, 240 × 240 mm × 6 db

Gaál József
Kapola I – III. 2021
hengernyomás, pecsétnyomás, kollázsolt nyomott szutra szöveg papír, 700 × 480 mm

Gacsályi Bíborka
(M)erre vágysz… II., V., VII  2023
fametszet, papír, 500 × 400 mm

Gocník Barbara
You left me deconstructed in the most complex space (cafuné-you sorozat) 2022
tintanyomat transzfer, pauszpapír, 420 × 594 mm

In the love you scared of but always wished for (cafuné-you sorozat) 2022
tintanyomat transzfer, pauszpapír, 420 × 594 mm

Blessed by your distance (cafuné-you sorozat) 2022
tintanyomat transzfer, pauszpapír, 420 × 594 mm

Blessed by your presence (cafuné-you sorozat) 2022
tintanyomat transzfer, pauszpapír, 420 × 594 mm

Horesnyi Bálint
S_Petrvs 2022
fametszet, papír, 1500 × 2000 mm

Invocazione 2022
fametszet, papír, 1500 × 2000 mm

Paulo apostolomart 2022
fametszet, papír, 1500 × 2000 mm

Jónás Péter
Hőhullám I. 2023
egyedi szitanyomat, bükk rétegelt lemez 600 × 1200 mm

Király György
Seghers-csendje  2023
lágyalap, rézkarc, papír, 300 × 400 mm

Turnov-csendje  2022
lágyalap, rézkarc, papír, 300 × 350 mm

Grillenöd-csendje  2021
lágyalap, rézkarc, papír, 300 × 410 mm

Komlódi Judit
Intim transzparencia I – III. 2023
monotípia, linóleummetszet, vegyes technika, transzfer, műgyanta, Ø 300 mm

Kovács Tamás
The big whale  2023
linóleummetszet, szitanyomat, papír, 400 × 550 mm

Temptation of st Anthony 2023
linóleummetszet, szitanyomat, papír, 550 × 400 mm

Kótai Tamás
Kőkozmosz III. 2023
giclée print, papír, 700 × 1000 mm

 Kristó Luca
A négy sarkalatos erény II., III. 2022
monotípia, digitális nyomat, habkarton, 610 × 860 mm

Kronovetter Sára
Mind én vagyok II – III. 2022
digitális rajz nyomata, papír, 1000 × 700 mm

Kun Péter
Hétköznapi stratégiák I – II. 2022
hidegtű, papír, 560 × 330, 590 × 390 mm

Léstyán Csaba
Apolló 2020
mezzotinto, papír, 390 × 290 mm

Vanitas 2020
mezzotinto, papír, 200 × 280 mm

Placebo / Veritas premitur non opprimitur 2021
mezzotinto, papír, 380 × 560 mm

Lévay Jenő
Három hangfríz 1. 9:23, 720×576 pix, 2019
Három hangfríz 2. 7:19, 720×576 pix, 2019
Három hangfríz 3. 9:57, 720×576 pix, 2019

Likár Gréta
Wolt partner 2021
linóleummetszet, papír, 700 × 450 mm

Lőrincz Róbert
Sziklás táj 2021
rézkarc, repesztés, papír, 500 × 400 mm

Madácsy István
Fekete lyuk – Cullinan gyémánt 2023
szitanyomat, papír, 700 × 700 mm

Fekete lyuk – Sewelô gyémánt 2023
szitanyomat, papír, 700 × 700 mm

Makleit Fanni
Régi történet 2023
fametszet, papír, 1600 × 1000 mm

Matyus Dóra
Dis 2023
linóleummetszetből gipsszel kiöntött térbeli nyomatok, kísérleti grafikai installáció

Mayer Éva
Terra Incognita 2021
egyedi vegyes technika, tölgyfa, giclée nyomatok, magok, interaktív grafika-installáció

Moharos Lili
Aura 2023
akvatinta, rézkarc, 500 × 700 mm

Mórocz István
Vonalban III. 2023
alumíniumkarc, hidegtű, mezzotinto, papír, 700 × 3000 mm

Nagy Gábor György
Rejtőzködő falu I – III.  2022
alumínium hidegtű dúcok, faléc, 12 × 100 × 3 cm

Nádas Alexandra
Hordozható kert I – III. 2023
monotípia, kollográfia, papír, 500 × 300, 500 × 300, 670 × 350 mm

Oberfrank Luca
Incarnation I – III. 2022
tükörkarc, gravírozás, bronz színű tükör, Ø 700 mm

Olajos György
Hybris I – III., 2022
kétszínnyomású litográfia, papír, 900 × 640 mm

Orosz Csaba
Romantikus függelem I-II. 2023
digitális nyomat, papír, 850 × 630 mm

 Orosz-Stefán Renáta
Oda megyünk lakni 2023
digitális nyomat, varrás, papír, 700 × 500 mm

Orr András
Zöld energia I. 2023
színes litográfia, papír, 700 × 500 mm

Pataki Tibor
Virtuális könyvobjekt I – II. 2020
giclée print, vinyl, 900 × 1400 mm

Pető István
G166, 2022
akvatinta, chine collé, papír, 150 × 180 mm

P404, 2022
borzolás, monotípia, papír, 200 × 150 mm

P405, 2022
akvatinta, monotípia, papír, 300 × 200 mm

Pézman Andrea
Beszélgetés (Reggelente… című projekt része) 2020
cianotípia, papír, 1200 × 1450 mm

Pihenés (Reggelente… című projekt része) 2020
cianotípia, papír, 1200 × 1450 mm

Pinczehelyi Sándor
Rolls and numbers B 2022
giclée print, papír, 610 × 840 mm

Reining Vivien
Lepkegyűjtemény 2022
krumplinyomat, papír, nyomóformák, 2000 × 1000 mm

Remák Béla
A termés évada 2023
színes linóleummetszet, papír, 800 × 1200 mm

Sűrített emlék 2022
színes linóleummetszet, papír, 430 × 600mm

A magány kellékei 2022
színes linóleummetszet, papír, 300 × 400 mm

Ritli Róbert Roland
Háború 3 2020
digitális nyomat, papír, 500 × 700 mm

Mechanizmus 2 2022
digitális nyomat, papír, 500 × 950 mm

Romvári Ákos
Az állam határa 2022
vegyes technika, alumínium lemez, 1000 × 700 mm

Salgó Krisztina
Útvesztő 3 2022
szitanyomat, papír, 474 × 315 mm

Schell Réka
Purifikáció 2022
szitanyomat, papír, fali installáció, 1500 × 1100 mm

Siklódi Ferenc
Tornyok 2022
linóleummetszet, papír, 400 × 600 mm

Siklódi csend 2022
linóleummetszet, papír, 420 × 400 mm

Ajándék 2023
linóleummetszet, papír, 600 × 840 mm

Sipos Boglárka
Image of a Picture, 2022-2023
fametszet, papír, 2000 × 1600 mm

Somorjai-Kiss Tibor
Átjáró 2020
litográfia, papír, 700 × 1000 mm

Sóváradi Valéria
Diagonál I – II. 2023
pasztell alapú archív pigment nyomat, 700 × 1000 mm

Stark István
Átjáró 5. 2023
negatív monotípia, papír, 1000 × 700 mm

Suplicz Gergely
Don’t look back 2023
linóleummetszet, papír, 990 × 690 mm

Szepessy Béla
Magyar Simplicissimus sorozat (Nagyvárad, Pozsony, Selmecbánya) 2022
linóleummetszet, tollrajz, digitális rajz, digitális print, textil, 1600 × 665 mm

Szilágyi Jéger Teréz
Partvonal, Rajka 2023
digitális print, papír, 560 × 400 mm

Szita Barnabás
Huszonhárom és fél fok 2023
magasnyomás, papírkivágás, tus, szén, akril, papír, 400 × 500 mm

Hajtány 2023
magasnyomás, papírkivágás, tus, szén, akril, papír, 400 × 500 mm

Tudós 2023
magasnyomás, papírkivágás, tus, szén, akril, papír, 400 × 500 mm

Szlovicsák Dömötör
Cseppek I. 2020
linóleummetszet, papír, 598 × 435 mm

Szőnyi Krisztina
Egyensúly 2021
szitanyomat, papír, 405 × 800 mm

Szurcsik József
Mély bizalom 2023
szitanyomat, papír, 420 × 594 mm

Végtelen titok 2023
szitanyomat, papír, 420 × 594 mm

Búcsúzás 2023
szitanyomat, papír, 420 × 594 mm

Tamus István
Absztrakt kép  2021
színes linóleummetszet, papír, 500 × 500 mm

Varga Benedek
Határátlépés kompozíció 2021
festékezett fametszet dúc, 100 × 100 cm

Veres Nóra
Reggeli, ebéd, vacsora 2023
fóliakarc, papír, 280 × 500 mm

Végvári Beatrix
Egy másik ügy 2021
szerigráfia, papír, 630 × 480 mm

 Vincze Ottó
Kifutó modellek VIII – X. 2022
szitanyomat, papír, 300 × 300 mm

Zakar Antal
Hiszek No 2. 2022
flexibilis nyomtatott áramkör, műanyag fólia,1000 × 350 mm

 

A 2023. május 24-én zajlott zsűrin beválogatott művek nem kerülnek automatikusan kiállításra, mivel a második válogató- és egyben díjzsűrinek lehetősége lesz majd az eredeti művek alapján dönteni  a végleges listáról.

A zsűri által beválogatott munkák begyűjtése
Budapesten a Műcsarnokban 2023. július 3-án, hétfőn 10-16 óráig, és július 4-én kedden, 9-16 óráig,
Miskolcon a Miskolci Galériában 2023. június 27. és július 2. között 9-17 óráig
 zajlik.

A postán keresztül beküldött alkotások esetleges sérüléséért nem vállalunk felelősséget, és a kiállítás zárása utáni visszapostázásukra nincs mód, ezért kérjük, hogy ilyen módon ne küldjenek alkotásokat!

A művek beadásakor a helyszínen egyénileg előre elkészített átvételi elismervényt kell majd aláírni, így a visszaigazolt jelentkezési lap, vagy a hagyományosan kitöltött jelentkezési lap nyomtatott példányát nem kell sem elhozni, sem a művekhez csomagolni!

Az első válogató zsűri által továbbjuttatott művek jegyzéke

Almásy Ivor
Kihagyottak gyülemlése 2020
újrahasznált fa nyomóformák, festett fa, üveg, 415 × 415 mm, 95 × 95 mm

Bánki Ákos
Flumen 2023
papír, szitanyomat, 700 × 700 mm/db

Baráth Bálint
Vosztok – Voszhod – Szojuz sorozat (R7) 2022
digitális nyomat dibondra kasírozva, 315 × 420 mm

Barati Noémi
Out of sight 2022
grafikai installáció, papír, monotípia, Ø 60 mm/ db

Barta János
József < free solo  2023
litográfia, papír, 550 × 370 mm

Bartha Sándor
RWLL – 3  2023
digitális nyomat, papír, 700 × 500 mm

Berentz Péter
1in3 II. 2023
digitális nyomat, papírkivágás, 530 × 760 mm

Bodnár Bodi Imre
Ördögök II. 2021
rézkarc, repesztés, foltmaratás, 390 × 290 mm

Bodor Anikó
Háború után egy perccel III. 2022
giclée print, 500 × 700 mm

Bugyi István József
Felszabadult rutin 2022
linóleummetszet, papír, 700 × 840 mm

Cifra Anett
Maradékaim 2021
vegyes technikájú és anyagú installáció kb 40 ×x 50 × 100 cm

Czagány Ivett
Hiány 2020
rézkarc, formázott lemez, papír, 400 × 500 mm

Czikó Imola
Kiút I-III. 2022
szitanyomat, hipóval maratott fekete papíron, 700 × 500 mm

Czuczor Laura
Dióhéj III. 2023
színes litográfia, papír, 600 × 960 mm

Cseh Orsolya
Mentális zaj  2023
fametszet, papír, 1400 × 2000 mm

Csontó Lajos
Egybeeső kétség 2023
linóleummetszet, c-print, 700 × 500 mm

Csordás Zoltán
Nagy gyeprészlet 2., 6. 2021
előkészített monotípia, papír, 357 × 265 mm

Daragó Orsolya
Otthon variációk I. – Leselejtezett hűtőszekrény 2022
akvatinta, papír, 420 × 275 mm

Otthon variációk II. – Nyilvános WC 2022
akvatinta, papír, 420 × 275 mm

Otthon variációk I. – Lift 2022
akvatinta, papír, 420 × 275 mm

Dicső Eszter Nóra
Játszunk? 2022
szitanyomat, papír, 700 × 1000 mm

Dobó Bianka
Idővel változik II. 2023
alumínium, mélynyomás, papír

Durucskó Zsolt
Sunset (Ipsius festum sorozat) 2021
egyéni technika, mélynyomás, papír, 630 × 460 mm

Enyedi Zsuzsanna
Cím nélkül I. 2020
c-print, papír, 800 × 1400 mm

Fabricius Anna
100 szó és 7 dolog – cseresznye, hideg 2020
archív pigment nyomat, akril, olajpasztell, 700 × 500 mm

100 szó és 7 dolog – ebéd, harkály 2020
archív pigment nyomat, akril, olajpasztell, 700 × 500 mm

Felsmann Tamás
Basilica maior No. 1. (Architectural Heritage sorozat) 2022
giclée nyomat, 1000 × 1000 mm

Födő Gábor
Napi betevő sorozat (tányérkészlet) 2023
linóleummetszet, samottos agyag, mélytányér 160 mm, lapos tányér 185 mm

Füleki Krisztina
Jó helyen voltunk 2023
linóleummetszet textilen, beton, vegyes technika, 240 × 240 mm × 6 db

Gacsályi Bíborka
(M) erre vágysz… II., V., VII  2023
fametszet, papír, 500 × 400 mm

Gádor Mila (Sándor Lilla – Miklós Gábor)
SzínHimnuszok II.  2023
c-print, papír, 500 × 1000 mm

Gál Boglárka
Intangibilis anatómia, medikalizált paradigmák – A női test reprezentációja az orvostudományban (Natúra fátyla) 2021
rézkarc, tüll, hímzőráma, 350 × 450 mm

Gollowitzer Szabina
Hálózat -blokk 2022
szitanyomás, fa, vegyes technika, 600 × 800 mm

Hálózat 2022
szitanyomás, fa, vegyes technika, 400 × 520 mm

Havasi Tamás
Self(ie) representation I.  2020
digitális print, vászon 300 × 300 mm × 9 db

Jónás Péter
Hőhullám I-III. 2023
egyedi szitanyomat, bükk rétegelt lemez, 600 × 1200 mm

Király György
Seghers-csendje  2023
lágyalap, rézkarc, papír, 300 × 400 mm

Turnov-csendje  2022
lágyalap, rézkarc, papír, 300 × 350 mm

Grillenöd-csendje  2021
lágyalap, rézkarc, papír, 300 × 410 mm

Komlódi Judit
Intim transzparencia I-III. 2023
monotípia, linóleummetszet, vegyes technika, transzfer, műgyanta, Ø 300 mm

Kótai Tamás
Kőkozmosz I-III. 2023
giclée print 700 × 1000 mm

Kovács Tamás
The big whale  2023
linóleummetszet, szitanyomat, papír, 400 × 550 mm

Temptation of st Anthony 2023
linóleummetszet, szitanyomat, papír, 400 × 550 mm

Kristó Luca
A négy sarkalatos erény II., III. 2022
monotípia, digitális nyomat, habkarton, 610 × 860 mm/ db

Kronovetter Sára
Mind én vagyok II-III. 2022
digitális rajz nyomata, papír, 1000 × 700 mm

Kun Péter
Hétköznapi stratégiák I-II 2022
hidegtű, papír, 560 × 330, 590 × 390 mm

Lebeda Dániel
Citrinitas 2023
több dúcos kolográfia, papír, 1000 × 700 mm ×3 db

Lévay Jenő
Három hangfríz No. 1. 2003
UV gél nyomat, vinyl, ongrofoam lemezre kasírozva, 250 × 960 mm

Likár Gréta
Wolt partner 2021
linóleummetszet, papír, 700 × 450 mm

Lőrincz Róbert
Sziklás táj 2021
rézkarc, repesztés, papír, 500 × 400 mm

Madácsy István
Fekete lyuk – Cullinan gyémánt 2023
szitanyomat, papír, 700 × 700 mm

Fekete lyuk – Sewelô gyémánt 2023
szitanyomat, papír, 700 × 700 mm

Makleit Fanni
Régi történet  2023
fametszet, papír, 1600 × 1000 mm

Matyus Dóra
Dis 2023
kísérleti grafikai installáció, linóleummetszetből gipsszel kiöntött térbeli nyomatok, 530 × 1000 × 1000 mm

Moharos Lili
Aura 2023
akvatinta, rézkarc, 500 × 700 mm

Mórocz István
Vonalban III. 2023
alumíniumkarc, hidegtű, mezzotinto, papír, 700 × 3000 mm

Nádas Alexandra
Hordozható kert I-III. 2023
monotípia, kollográfia, papír, 500 × 300, 500 × 300, 670 × 350 mm

Nagy Barbara
Egyensúly fenntartásokkal 2023
csiszolópapír karc, 97 × 500, 970 × 430 mm

Nagy Gábor György
Rejtőzködő falu I-III.  2022
alumínuim hidegtű dúcok, faléc, 12 × 100 × 3 cm

Oberfrank Luca
Incarnation I-III. 2022
tükörkarc, gravírozás, bronz színű tükör, Ø 700 mm

Olajos György
Hybris I-III., 2022
kétszínnyomású litográfia, papír, 900 × 640 mm

Orosz Csaba
Romantikus függelem I-II. 2023
digitális nyomat, papír, 850 × 630 mm

Orosz-Stefán Renáta
Oda megyünk lakni 2023
digitális nyomat, varrás, papír, 700 × 500 mm

Orr András
Zöld energia I. 2023
színes litográfia, papír, 700 × 500 mm

Orr Máté
Mi történik a teraszon?  2021
szitanyomat, papír, 800 × 580 mm

Papp Nikolett
Akik maradtak / A Háború emlékezetére I.  2023
hidegtű, egyedi grafika, papír, Ø 300 mm

Pataki Tibor
Virtuális könyvobjekt I-II. 2020
giclée print, vinyl, 900 × 1400 mm

Pinczehelyi Sándor
Rolls and numbers B 2022
giclée print, papír, 380 × 540 mm

Ritli Róbert Roland
Háború 3 2020
digitális nyomat, papír, 500 × 700 mm

Mechanizmus 2 2022
digitális nyomat, papír, 950 × 500 mm

Romvári Ákos
Az állam határa 2022
vegyes technika, alumínium lemez, 70 × 100 cm

Salgó Krisztina
Útvesztő 3 2022
szitanyomat, papír, 474 × 315 mm

Sallai Tibor
Lifesigns XI. 2021
monotípia, papír, 297 × 210 mm

Schell Réka
Purifikáció 2022
szitanyomat, papír, fali installáció, 1500 × 1100 mm

Somogyi Zsuzsanna
Levegőt! 2022
kollázsnyomat, lightbox, 94 × 54 cm

Somorjai-Kiss Tibor
Átjáró 2020
litográfia, papír, 700 × 1000 mm

Sóváradi Valéria
Diagonál I-II. 2023
pasztell alapú archív pigment nyomat, 700 × 1000 mm

Stark István
Átjáró 1., 3. 2023
negatív monotípia, papír, 1000 × 700 mm

Stefanovits Péter
Triptichon I-III. (Választók – A költő szava – Választottak) 2023
digitális nyomat, műanyag lemez, 500× 700 mm/db

Suplicz Gergely
Don’t look back 2023
linóleummetszet, papír, 990 × 690 mm

Big boys can fly 2023
linóleummetszet, papír, 1000 × 700 mm

Szabó Dóra
Nyaralásaink 1-3. 2022
linóleummetszet, papír, 1000 × 700 mm

Szepessy Béla
Magyar Simplicissimus sorozat (Nagyvárad, Pozsony, Selmecbánya) 2022
linóleummetszet, tollrajz, digitális rajz, digitális print, textil, 1600 × 665 mm

Szilágyi Jéger Teréz
Partvonal, Rajka 2023
digitális print, papír, 560 × 400 mm

Szita Barnabás
Huszonhárom és fél fok 2023
magasnyomás, papírkivágás, tus, szén, akril, papír, 400 × 500 mm

Hajtány 2023
magasnyomás, papírkivágás, tus, szén, akril, papír, 400 × 500 mm

Tudós 2023
magasnyomás, papírkivágás, tus, szén, akril, papír, 400 × 500 mm

Szlovicsák Dömötör
Cseppek I. 2020
linóleummetszet, papír, 598 × 435 mm

Szőnyi Krisztina
Egyensúly 2021
szitanyomat, papír, 405 × 800 mm

Tamus István
Absztrakt kép  2021
színes linóleummetszet, papír, 500 × 500 mm

Tolnay Imre
Emlékek edényei 1., 3. 2023
digitális print, papír, 700 × 1000 mm

Varga Benedek
Határátlépés kompozíció 2021
festékezett fametszet dúc, 100 × 100 cm

Végvári Beatrix
Egy másik ügy 2021
szerigráfia, papír, 630 × 480 mm

Veres Nóra
Reggeli, ebéd, vacsora, 2023
fóliakarc, papír, 280 × 500 mm

Vincze Ottó
Kifutó modellek VIII – X. 2022
szitanyomat, papír, 300 × 300 mm

Zakar Antal
Hiszek No 2. 2022
felxibilis nyomtatott áramkör, 350 × 1000 mm

Zsankó László
Szérűskert 2023
fametszet, papír, 385 × 290 mm

Zsubori Ervin
Fructus No. 3. 2022
digitális nyomat 594 × 420 mm

 

MISKOLCI GRAFIKAI TRIENNÁLÉ 2023
2023. szeptember 16. – november 26.

Az idei triennálé kiírása – az eddigi gyakorlattól eltérően – ötvözi a szabad beadásos formát a kurátori válogatással. A törzsanyag meghatározó részét továbbra is a pályázati úton beérkező alkotások adják.

KURÁTORI MEGHÍVÁS
A minél teljesebb és naprakész körkép bemutatásának érdekében – a magyar grafika legrégebbi seregszemléjén –, kiemelt fontosságúnak tartjuk a triennálén rendszeresen szereplő kiemelkedő grafikusok szereplése mellett, a határon túli alkotók, a fiatal tehetségek, az egyéni technikákkal dolgozó művészek, valamint a grafika legfrissebb törekvéseinek és határterületeinek reprezentációját. Ezt a célt szem előtt tartva kért fel a Miskolci Galéria három szakembert – Erőss István képzőművészt, Nagy T. Katalin és Révész Emese művészettörténészeket –, hogy saját szempontjaik szerint kapcsoljanak be alkotókat a triennálé kiállításába. A kurátorok által meghívott résztvevők munkái automatikusan bekerülnek a kiállítás törzsanyagába, azonban az ő esetükben is ugyanazok a technikai feltételek érvényesek, mint a szabad beadás esetében, továbbá a díjak odaítélése szempontjából is ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint a pályázati úton beválogatott munkák.

SZABAD BEADÁS
Digitális formában kérjük elküldeni a munkákat, melyeket az első válogató zsűri eredményének értelmében gyűjtünk majd be a szokásos helyszíneken, Miskolcon és Budapesten.

A kiállításra az alábbi technikákkal készült művek beadását javasoljuk:
– Klasszikus grafikai technikák (Hagyományos sokszorosító grafikai eljárással – magasnyomás, mélynyomás, síknyomás – készült alkotások, valamint egyedi nyomatok)
– Elektrografika / Computergrafika (Elektromos átvitellel és/vagy számítógéppel készült nyomatok)
– Kísérleti grafika (A hagyományos sokszorosító eljárásokon túlmutató, technikájában és hordozójának megválasztásában is újszerű alkotások, melyek a grafika kifejezési tartományát és használatának művészi lehetőségeit tovább szélesítik)

Egyedi rajzok, valamint bármilyen képi beavatkozás nélkül kinyomtatott fotók vagy műalkotások direkt reprodukcióinak beadására nincs lehetőség!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– Tartalmi illetve tematikus megkötés nincs.
– Legkorábban 2020. februártól datált műalkotásokkal lehet nevezni.
– Egy művész összesen 3 művel szerepelhet maximum 5m² terjedelemben, ez a megbonthatatlan sorozatokra is vonatkozik (azok elemei ebből a szempontból külön alkotásnak minősülnek)
– A művek jelzése, adatai – amennyiben az releváns – a szakmai szervezetek által elfogadott módon történhet.
– Az alkotás hátlapján – vagy a műfajtól függően bárhol, ahol a mű engedi – az azonosíthatóság miatt mindenképpen fel kell tüntetni legalább az alkotó nevét, továbbá a mű címét, keletkezési évét, méretét és technikáját.
– Kérjük, már a digitális jelentkezésnél is vegyék figyelembe, hogy a zsűri pozitív döntése esetén a 180×200 cm-nél nagyobb terjedelmű munkákat a szállítási nehézségek miatt kizárólag a Miskolci Galériában tudjuk majd átvenni, valamint hogy az egyedi méretű installációk, vagy különösen sérülékeny művek szállítását és installálását magának az alkotónak kell megoldania.
– Az alkotások védelme érdekében – amennyiben azok jellege megkívánja – kérjük, hogy a szabvány méreteknek (40×60 cm, 50×70 cm, 60×80 cm, 70×100 cm) megfelelő paszpartuban adják le őket.
– Lehetőség van rá, hogy a beadott munkákhoz az alkotó kísérő szöveget küldjön – különösen, ha a mű szempontjából ezt fontosnak találja (koncepció leírása vagy az értelmezés szempontjából nélkülözhetetlennek ítélt háttérinformációk stb.). A szöveges kiegészítés a válogató és a díjzsűri számára rendelkezésre áll majd, azonban ennek megléte vagy hiánya nem jelent sem előnyt, sem hátrányt a döntés szempontjából. A kísérő szöveg maximális terjedelme szóközökkel együtt 1500 karakter.
– Konceptuális, installációs alkotások esetében a kiírás lehetőséget ad a technikai paraméterektől való eltérésre – azzal a kitétellel, hogy a pályázónak kötelező részletes szöveges indoklást mellékelni a digitális képanyag mellé, illetve ha ez releváns, akkor az installálásra vonatkozó részletes instrukciókat is. Minden ilyen esetet a válogató zsűri egyedileg bírál majd el a technikai és installálási szempontokat hangsúlyosan figyelembe véve.

A jelentkezés menete:
A digitális képeket a www.miskolcigaleria.eu címen található on-line jelentkezési felületen lehet feltölteni minimum 8 megapixel méretben, JPG formátumban (javasolt a 8-as tömörítés), fájlonként max. 5 MB méretben, jól azonosítható elnevezéssel.
Kérjük, hogy a paszpartuban, keretben lévő alkotásokat azzal együtt fotózzák le, ugyanúgy, ahogyan azokat a kiállításra szánták.

Az űrlap kitöltésekor a hordozót és a technikát pontosan és részletesen adják meg, ennek hiányában a jelentkezést nem tudjuk elfogadni!

A jelentkezés és a képek beérkezésének határideje: 2023. május 14. (vasárnap) 24.00 óra.
A 2023. május 24-én lezajló, digitális anyagból válogató zsűri után legkésőbb két napon belül mindenkit a jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítünk az eredményről. A kiválasztott művek listája a www.miskolcigaleria.eu honlapon is elérhető lesz május 25-től.
Az ebben a körben beválogatott alkotások nem kerülnek automatikusan a triennálé kiállítási anyagába – erről és a díjak odaítélésről a második válogató zsűri július 10-én dönt, a galériába beszállított eredeti alkotások alapján.

A digitális válogató zsűri által kiválasztott munkák begyűjtése:
Budapesten a Műcsarnokban 2023. július 3-án, hétfőn 10-16 óráig és július 4-én kedden, 9-15 óráig,
Miskolcon a Miskolci Galéria Rákóczi-házában (Miskolc, Rákóczi u. 2.) 2023. június 27. és július 2. között naponta 9-17 óráig zajlik.
A postán keresztül beküldött alkotások esetleges sérüléséért nem vállalunk felelősséget, és a kiállítás zárása utáni visszapostázás megszervezése és finanszírozása ugyancsak a jelentkezőt terheli.

A második válogató- és egyben díjzsűri 2023. július 10-én hétfőn dönt a kiállításra és a katalógusba kerülő munkákról. Ennek eredményéről legkésőbb a zsűri napját követő két napon belül értesítünk mindenkit a jelentkezéskor megadott e-mail címen. A kiállításra kerülő művek listája a honlapon is elérhető lesz július 11-től.
Az itt kimaradt műveket Budapestre csak a kiállítás zárása után (decemberben), az azon szereplő munkákkal együtt lesz lehetőségünk visszaszállítani, átvételük azonban Miskolcon a galéria nyitvatartási idejében (hétfő kivételével, naponta 9–17 óráig) már másnaptól lehetséges.
A kiállítás zárása utáni budapesti visszaadás dátuma várhatóan december első hetében lesz, a pontos időpontról az érintetteket e-mailben tájékoztatjuk.

A triennálé ünnepélyes megnyitására 2023. szeptember 16-án, szombaton kerül sor.

A megnyitón ebben az évben is átadásra kerül Miskolc Város Nagydíja, valamint az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, vállalatok, intézmények, társaságok által felajánlott díjak.
A díjak odaítéléséről a szakmai díjzsűri dönt.

 

Az első válogató zsűri tagjai:

Dr. Bódi Kinga művészettörténész

Képiró Ágnes művészettörténész

Dr. Orosz Csaba képzőművész

Sóváradi Valéria képzőművész

Százados László művészettörténész

 

FÓKUSZBAN A GRAFIKA

Miskolc városa 2023-ban huszonkilencedik alkalommal ad helyet a magyar művészi grafika kiemelkedő hazai eseményének, az 1961-ben biennálé formában, majd 2008-től kezdődően háromévente megrendezett Miskolci Grafikai Triennálénak. A Miskolci Galéria határozott szándéka, hogy továbbra is központi fóruma, „fókuszpontja” legyen a magyar grafikának. Célunk, ami a grafika iránt érzet tiszteletből és szeretetből fakad, hogy egy térben mutassuk be az utóbbi pár évben létrejött, a műfajhoz köthető művek esszenciáját.
Keressük a műfaj aktuálisan legizgalmasabb, szakmailag leghitelesebb, minőségében kiemelkedő megnyilvánulásait – generációra, a kifejezés választott formájára vagy technikájára való tekintet nélkül. Tartalmi megkötés nincs: a konkrét tematika vagy hívószó helyett továbbra is az egyéni, alkotói szempont prioritását tartjuk elsődlegesnek.
A minél teljesebb és naprakész körkép bemutatásának érdekében az idei kiírásban a megszokott szabad beadásos pályázat mellett megnyitottuk a kurátori meghívás lehetőségét is, ugyanis kiemelt fontosságúnak tartjuk a triennálén rendszeresen szereplő kiemelkedő grafikusok szereplése mellett, a határon túli alkotók, a fiatal tehetségek, az egyéni technikákkal dolgozó művészek, valamint a grafika legfrissebb törekvéseinek és határterületeinek reprezentációját.
Bízva abban, hogy a grafika iránt elkötelezett alkotóként megtisztel minket a bizalmával, várjuk minden kedves kollégánk jelentkezését.
Viszontlátásra Miskolcon 2023 őszén!
A Miskolci Galéria csapatának nevében,

Kónya Ábel
tagintézmény-vezető
Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria

Miskolc, 2023. január

DÁTUMOK:
A jelentkezés és a képek beérkezésének határideje: 2023. május 14. (vasárnap) 24.00 óra
Első, digitális válogató zsűri: 2023. május 24.
Begyűjtés Miskolcon: 2023. június 27. és július 2. között naponta 9-17 óráig
Begyűjtés Budapesten: 2023. július 3-án, hétfőn 10-16 óráig és július 4-én kedden, 9-15 óráig
Második válogató- és díjzsűri: 2023. július 10.
A Triennálé ünnepélyes megnyitása: 2023. szeptember 16.
Kiállítás zárása: 2023. november 26.
Visszaadás Miskolcon: 2023. november 28-tól
Visszaadás Budapesten: várhatóan december első hetében

 

További információ
Madarász Györgyitől kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Tel: 70-943-2919
e-mail: grafikaitriennale@miskolcigaleria.eu

www.miskolcigaleria.eu
3530 Miskolc, Rákóczi u. 2.
T: 46-500-680

Az űrlap kitöltése során kérjük, hogy a hordozót és a technikát (egyedi vagy vegyes technika esetén azt pontosan részletezve) mindenképpen tüntessék fel!

Kérjük továbbá, hogy a feltöltött fájlokat úgy nevezzék el, hogy egyértelműen azonosítható legyen, azaz legyen benne legalább az alkotó neve és a mű címe!