A Miskolci Galéria tanulmányi múzeuma 2008-2017 között, a hazai kortárs művészetet és azon keresztül az egyes alkotásokban megjelenő tartalmi-, vizuális- és technikai jellemzők főbb irányvonalait közvetítette minden korosztály számára csoportos foglalkozások, múzeumi órák formájában.

A 2008 őszén Bán András, Éliás István és Tuczai Rita által indított múzeumpedagógiai kezdeményezés alapgondolatát a kortárs képzőművészet népszerűsítése mellett két körülmény inspirálta. Az egyik a múzeumok szerepének hangsúlyváltása, miszerint egyre fontosabb, hogy a múzeumok gyűjtő, megőrző és kutató funkciójuk mellett széles körű ismeretbővítő helyekké váljanak. A másik az oktatási módszerek kiszélesedése, mert az iskolai lehetőségek mellett alternatív pedagógiai gyakorlatoknak is helyet kell kapniuk a tanulás folyamatában, pl. az iskolán kívüli múzeumi órák alkalmazásával.

A Kunszt egyedi sajátossága, hogy a kiválasztott téma problémafelvetéséhez kapcsolódóan válogatta ki a műalkotásokat. A kiállító- és egyben foglalkoztató-térben történő elhelyezésük pedagógiai szempontok alapján, a csoportos feldolgozásnak megfeleltetve törtét. A kortárs művészetet hétköznapi alkalmazásba helyező, vizuális értékítéletet segítő és élményszerűségre törekvő foglalkozásokat az életkori sajátosságoknak megfeleltetve, változatos művészetpedagógiai módszerekkel valósultak meg.  A foglalkozások résztvevői sokszínű feladatokkal, komplexitásra törekvő és kreativitásra lehetőséget teremtő módon, esetenként a művészek bevonásával mélyülhettek el az egyes témákban, miközben a kortárs művekre reflektáló munkáik fokozatosan beépültek a kiállítások anyagaiba.

A NAGY KUNSZT 2014-ben Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesült. Nőttön-nő programja 2016 TOP 10 képzőművészeti kiállításai között szerepelt.