A Miskolci Galéria tanulmányi múzeuma a hazai kortárs művészetet és azon keresztül az egyes alkotásokban megjelenő tartalmi-, vizuális- és technikai jellemzők főbb irányvonalait közvetíti minden korosztály számára csoportos foglalkozások, múzeumi órák formájában.

A 2008 őszén Bán András, Éliás István és Tuczai Rita által indított múzeumpedagógiai kezdeményezés alapgondolatát a kortárs képzőművészet népszerűsítése mellett két körülmény inspirálta. Az egyik a múzeumok szerepének hangsúlyváltása, miszerint egyre fontosabb, hogy a múzeumok gyűjtő, megőrző és kutató funkciójuk mellett széles körű ismeretbővítő helyekké váljanak. A másik az oktatási módszerek kiszélesedése, mert az iskolai lehetőségek mellett alternatív pedagógiai gyakorlatoknak is helyet kell kapniuk a tanulás folyamatában, pl. az iskolán kívüli múzeumi órák alkalmazásával.

A Kunszt egyedi sajátossága, hogy a kiválasztott téma problémafelvetéséhez kapcsolódóan válogatta ki a műalkotásokat. A kiállító- és egyben foglalkoztató-térben történő elhelyezésük pedagógiai szempontok alapján, a csoportos feldolgozásnak megfeleltetve törtét. A kortárs művészetet hétköznapi alkalmazásba helyező, vizuális értékítéletet segítő és élményszerűségre törekvő foglalkozásokat az életkori sajátosságoknak megfeleltetve, változatos művészetpedagógiai módszerekkel valósultak meg.  A foglalkozások résztvevői sokszínű feladatokkal, komplexitásra törekvő és kreativitásra lehetőséget teremtő módon, esetenként a művészek bevonásával mélyülhettek el az egyes témákban, miközben a kortárs művekre reflektáló munkáik fokozatosan beépültek a kiállítások anyagaiba.

A NAGY KUNSZT 2014-ben Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesült. Nőttön-nő programja 2016 TOP 10 képzőművészeti kiállításai között szerepelt.

Hat Kunszt

  BENCZÚR EMESE, CSÉFALVAY ANDRÁS, CSURKA ESZTER, ELŐD ÁGNES, RABÓCZKY JUDIT RITA , SZÖLLŐSI GÉZA Alakváltoztatásra képes lebegő fényszobrok, meditatív hangulatú csendéletek, fények és feliratok kölcsönhatására épülő képek, fikció és valóság találkozása, szerves...

bővebben

16. Kunszt – Nagy utazás

Egó a falon (2008) Találkozás David Bowie-val (2009) Egészen kis tájak (2009) Betűzve (2010) Rembrandttól Picassóig (2010) meNők (2011) HangON (2011) Dzsungel (2012) Kő, papír, olló (2012) Torta (2013) Otthon, édes otthon (2013) Hapci (2014) Grund (2014) Riport (2015)...

bővebben

15. Kunszt – Nőttön-nő

Egó a falon (2008) Találkozás David Bowie-val (2009) Egészen kis tájak (2009) Betűzve (2010) Rembrandttól Picassóig (2010) meNők (2011) HangON (2011) Dzsungel (2012) Kő, papír, olló (2012) Torta (2013) Otthon, édes otthon (2013) Hapci (2014) Grund (2014) Riport (2015)...

bővebben