SZAKMAI BESZÁMOLÓ

MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉSEK MEGRENDEZÉSÉRŐL A HOM-MISKOLCI GALÉRIÁBAN 2018/2019

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

204104/01504

2018. május 12. 10-13. h

MINTA NÉLKÜL I. – művészetpedagógiai workshop

Alkotóház (Csabai Kapu 22.)

 

DESIGN ÉS ÉPÍTÉSZET A MŰVÉSZETOKTATÁSBAN

Mészáros Zsuzsa építész-tervező, rajztanár (Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) előadása és szakmai fóruma pedagógusoknak, szülőknek

A megyében dolgozó vizuális kultúrával, művészetoktatással foglalkozó pedagógusok, múzeumpedagógusok módszertanának bővítése, az épített örökség tanításba fordítható elemeinek a felhasználásával.

Mészáros Zsuzsa térkultúra programjának célja, hogy a fiatalok olyan felnőttekké váljanak, akiknek kialakult, határozott stílusuk van és nem csak sodródnak a trendekkel. Mindezért fontosnak tartja, hogy ismerjék az építészet és a design nyelvét, nagyobb részük használóként és megrendelőként, kisebb részük alkotóként jól tudjon működni. Vizuális műveltségünk hosszútávon hatással lesz a környezetünkre, hiszen mindnyájan házakban élünk, tárgyak vesznek körül, magunk állítjuk össze a ruhatárunkat, rendeljük meg névjegykártyánkat, weblapunkat, ha jól megy, akkor házunkat, üzletünket, irodánkat.

Előadásában megismertette feladatbankjának leghatásosabb építészeti, design, képzőművészeti, művészettörténeti és rajztechnikai jellegű feladatait. Példáiban gyakorló építész-belsőépítészként főként az építészetre és a designra koncentrál, de fontosnak tartja, hogy a kreatív ötletek megvalósításához megfelelő műveltség és rajztechnikai tudás is a diákok rendelkezésére álljon.

Az előadást követően műhelymunkát tartottunk, amelyben további jó gyakorlatok megosztására és kipróbálására nyílik lehetőség a résztvevők számára.

A rendezvény konkrét eredménye, hosszabb távú hatása:

–        Erősödött az intézmény szerepe a vizuális kultúra oktatása terén.

–        Elindult egy módszertani szakmai konzultáció, amely összeköti a művészeket, múzeumpedagógusokat és a pedagógusokat egy korszerű oktatásmódszertani szemlélet kialakításának érdekében.

–        A rendezvény azon események közé tartozott, amelyek erősítik a pedagógusokban, hogy múzeumi ismeretbővítés lehetőségével állandóan számolhatnak, hogy a tananyag nagy részéhez hozzá lehet kapcsolni külső helyszínen történő, elsősorban gyakorlatra, szemléltetésre épülő alkalmakat. Mindezek megvalósításában pedig egy biztos pont, támasz a múzeum, kiállításaival, munkatársaik segítőkészségével együtt.

 

(A program még az NKA döntés előtt, saját forrásból valósult meg)

 

2018. december 08. szombat, 10.00-13.00 óra

MINTA NÉLKÜL II. – művészetpedagógiai workshop

Nagy Viktória Éva bábművész (Vojtina Bábszínház, Debrecen) előadása és műhelymunkája pedagógusoknak, szülőknek

Alkotóház (Csabai Kapu 22.)

A program a bábjáték művészetpedagógiai alkalmazhatóságát, mint az alkotás sokoldalú területét tárgyalja az életkori sajátosságok kiemelésével. Didaktikai lehetőségeit elemzi az érdeklődés, a képzelet, a vizuális élménybefogadás, a személyiségfejlesztés és a kollektív dramatizálás szempontjaiból. Hétköznapi, egyszerű tárgyak felhasználásával mutatja meg, hogyan érdemes a bábművészet kísérletező tendenciáit használni a bábjátékos cselekménysor élményén keresztül.

A rendezvény céljának rövid összefoglalása:

A múzeumok és az oktatási intézmények kapcsolatának lehetőségei, valamint konkrét példaként egy bábmódszertani előadás, műhelymunka megszervezése az alternatív ismeretbővítési lehetőségek múzeumi oktatási fejlesztések alkalmazási lehetőségei közül.

A bábművészeti workshop keretében a meghívott előadónk a bábjáték művészetpedagógiai alkalmazhatóságát, mint az alkotás sokoldalú területét mutatta be az életkori sajátosságok kiemelésével. Didaktikai lehetőségeit elemezte az érdeklődés, a képzelet, a vizuális élménybefogadás, a személyiségfejlesztés és a kollektív dramatizálás szempontjaiból. Hétköznapi, egyszerű tárgyak felhasználásával mutatta meg, hogyan érdemes a bábművészet kísérletező tendenciáit használni a bábjátékos cselekménysor élményén keresztül az iskolai és múzeumi oktatás keretein belül.

A rendezvény konkrét eredménye, hosszabb távú hatása:

–        A résztvevők átfogó képet kaptak az oktatási intézmények és múzeumok együttműködési lehetőségek jelenlegi aktualitásairól.

–        Egy eddig kevésbé használt drámapedagógiai elem módszertanát hallgathattak meg, tapasztalhatták meg annak előnyeit, felhasználási lehetőségeit az oktatásban.

–        Közös eszmecsere alakult ki az eddigi múzeumi-iskolai együttműködés tapasztalatairól.

–        A múzeumi lehetőség iránti nyitottság növelése, a folyamatos kapcsolattartás fenntartása.

–        A rendezvényekhez, képzésekhez, foglalkozásokhoz történő hozzáférés biztosítása.

 

2019. február 5. 15.00 – 17.30 h

HOM – Miskolci Galéria, Miskolc, Rákóczi u. 2.

MINTA NÉLKÜL III. – művészetpedagógiai workshop

HÁRMAS FÓKUSZÚ VIZUÁLIS NEVELÉS AZ IGAZGYÖNGY ALAPÍTVÁNYNÁL

L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapfokú Művészet Iskola igazgatója, Prima Primissima Díjas pedagógus előadása és műhelymunkája

A múzeumpedagógiai műhelymunka a gyermekközpontú vizuális nevelés, a hátránykompenzálás és a szociális kompetenciák együttes alkalmazásának lehetőségeivel foglalkozott.

Gyakorlati példákat mutatott a finommotorikára, a figyelemkoncentrációra, a vizuális memóriára, a megfigyelőképességre, a szimmetriaérzékre, a motívumkincs bővítésre és különböző tartalmú ismeretanyagok vizualizálására. L. Ritók Nóra előadásban szó volt továbbá a motiválásról, az énhatékonyság-érzésről és a kooperatív technikák alkalmazásáról. A műhelymunka második felében, a résztvevők egyéni és páros gyakorlati feladatok által saját élményű tapasztalatokkal is gazdagodhattak.

A workshop előadását honlapunkon lehet visszanézni: http://www.miskolcigaleria.eu/minta-nelkul-iii-l-ritok-nora-workshop/

A résztvevők számát, érdeklődését, aktivitását tekintve a rendezvényt igen eredményes volt. A siker tényezői:

–        Egy nagy köztiszteletben álló, prima primissima díjas pedagógust sikerült megnyernünk, aki másmegyékből érkező érdeklődőket is vonzott.

–        A múzeumi lehetőség iránti nyitottság növelése, a folyamatos kapcsolattartás fenntartása.

–        A rendezvényekhez, képzésekhez, foglalkozásokhoz történő hozzáférés biztosítása.

–        A rendszeres tanácskozások a kooperációt, az együttműködést segítik.

 

2019. május 8. péntek, 17.00 – 18.30 óra

MINTA NÉLKÜL IV. – művészetpedagógiai workshop

Közösségépítés a Művészeten keresztül – Bukta Imre képzőművész előadása a 18. Mezőszemerei Művésztelep kiállítása kapcsán

 

HOM – Miskolci Galéria, Miskolc, Rákóczi u. 2.

 

Bukta Imre meghívását az a kiállítás ihlette, ami a galériában volt látható és a 18. Mezőszemerei Művésztelep munkáiból adott válogatást. Azért tartottuk fontosnak, hogy ennek apropóján a művészet közösségépítő erejéről beszéljünk, hiszen Mezőszemerén a művésztelep megalakulása óta egy olyan folyamat figyelhető meg, ami más – akár iskolai – helyzetekben is modell értékű lehet. Egy oda nem illő közegben elkezdődik egy szellemi építkezés, ami hosszú évek alatt országos jelentőségű művészeti központtá emel egy kis falut. A lakosok hozzáállásának változása, az elfogadás mértéke és a hely szellemi életének változásai jól nyomon követhetőek a művésztelep történetében.

 

A résztvevők számát, érdeklődését, aktivitását tekintve a rendezvényt eredményesnek értékelhető.

–        A résztvevők átfogó képet kaptak művésztelep történetéről, az indulás nehézségeiről és az elért eredményekről.

–        a felnőtt korosztályra vonatkozó oktatási módszerek, a művészetterápia lehetőségei és alkalmazási területei is szóba kerültek

–        Közös eszmecsere alakult ki a művészetpedagógiai módszerek használhatóságáról eredményességéről

 

2019. május 31. péntek, 14.30-17.00 óra

MINTA NÉLKÜL V. – művészetpedagógiai workshop

PEDAGÓGIAI ALTERNATÍVÁK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ROMA FIATALOK VIZUÁLIS NEVELÉSÉBEN

RÉZMŰVESNÉ NAGY ILDIKÓ művésztanár, a Vizuális Munkacsoport témavezetőjének előadása és

“MÁS, KÉP – MÁS KÉP – MÁSKÉPP” – Dr. Tóth Tibor egyetemi docens kisfilmjének bemutatása Gönc, Felsőzsolca, Miskolc, Sajólád, Szomolya, Baktakék iskoláinak innovatív módszereiről

HOM – Miskolci Galéria Alkotóház, Miskolc, Csabai Kapu 22.

A találkozó célja a múzeumok és az oktatási intézmények kapcsolatának lehetőségei bővítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű fiatalok esélynövelésére.

A rendezvény fókuszában a nagymúltú borsodi Vizuális Munkacsoport tevékenység állt, a hátrányos helyzetű gyermekek készség és képességfejlesztése tekintetében, a vizuális kultúra és múzeumi foglalkozások segítségével.

A workshop  a borsodi Vizuális Munkacsoport roma gyerekek vizuális nevelésével kapcsolatos tevékenységét ismertette Rézművesné Nagy Ildikó művésztanár, a Vizuális Munkacsoport témavezetője referenciaiskolákban készült felvételek bemutatásával, helyi fejlesztésű taneszközök, konferencia anyagok és programjaiknak a bemutatásával. A tanácskozás integrációs példát mutatott arra, hogyan épülhet fel egy vizuális projekt és milyen módon alkalmazható az iskolai oktatás külső helyszínen történő formájában.

A résztvevők számát, érdeklődését, aktivitását tekintve a rendezvényt eredményesnek értékelhető.

–        A résztvevők átfogó képet kaptak az oktatási intézmények és múzeumok együttműködési lehetőségek jelenlegi aktualitásairól.

–        Rézművesné Nagy Ildikó személyében egy sokak által ismert pedagógust szólítottunk meg, akinek az előző évtizedekben nagy szerepe volt a régi művészetpedagógiai életében és olyan munkáit mutatta meg, amelyeket a fiatalabb generáció még nem ismerhetett. Érdekes volt hallgatni, hogyan alkalmazták a múzeum tereit, a kiállítások anyagait a roma fiatalok vizuális nevelésében.

–        Közös eszmecsere alakult ki az eddigi múzeumi-iskolai együttműködés tapasztalatairól.