Szakmai beszámoló művészetpedagógiai továbbképzések megvalósításáról II.

NKA 204104/01515

 

Szakmai beszámoló a MINTA NÉLKÜL című művészetpedagógiai workshop-sorozatról 2019/2020

A sorozat a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumának támogatásával valósult meg
Pályázati azonosító: 204104/01515

A workshop-sorozat programmal fokozódott az intézményünk szerepe a vizuális kultúra oktatása terén és folytatódott az a módszertani szakmai konzultáció, amely összeköti a művészeket, múzeumpedagógusokat és a pedagógusokat egy korszerű oktatás-módszertani szemlélet kialakításának érdekében. A rendezvények erősítették a köztudatban és példákat mutat arra, hogy múzeumi ismeretbővítés lehetőségével intézményünkben állandóan számolhatnak, hogy a tananyag nagy részéhez hozzá lehet kapcsolni külső helyszínen történő, elsősorban gyakorlatra, szemléltetésre épülő alkalmakat. Mindezek megvalósításában pedig egy biztos pont, támasz a múzeum, kiállításaival, munkatársaink segítőkészségével együtt. A programmal célunk továbbá a múzeumi lehetőség iránti nyitottság növelése, a folyamatos kapcsolattartás fenntartása, az együttműködést segítő rendszeres tanácskozások és kooperációk folytatása. A korábbi években a Minta nélkül sorozatból négy alkalom valósult meg, így a sorszámozást a folyamatosság miatt is, innen folytattuk.

A pályázatban tervezett négy továbbképzési alkalom helyett öt programot valósítottunk meg, ebből egyet már csak online formában.

 

 

DemoLab művészetpedagógiai projekt bemutatkozása - Váradi Emese előadása 2019. 11. 29.

V.

A DemoLab művészetpedagógiai projekt 

Előadó: Váradi Emese, a projekt művészeti vezetője

2019. november 29. 

A szakmai napon a DemoLab művészetpedagógiai projektet Váradi Emese művészetpedagógus, a budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium tanára ismertette. A projekt 2018 januárjában indult innovatív művészeti-pedagógiai kezdeményezés. A kétéves projektben nyolc magyarországi középiskolában alakultak diákok, tanárok és kortárs művészek egyenrangú együttműködésén alapuló kreatív önszerveződő műhelyek (DemoLab-ok), amelyek szabad teret adtak az önálló kutatásnak, az értelmes vitának és a közös kreatív alkotásnak. A diákok egy saját maguk által választott témát dolgoztak fel úgy, hogy közben megtapasztalhatták a demokratikus vitakultúra erejét és az önszerveződés felelősségét. Váradi Emese bemutatta, hogy a program hogyan alakult ki végleges formájára és kitért a kulturális programokhoz történő kapcsolódására is. Jó gyakorlatot mutatott arra, hogy szokványos iskolai keretek között is van létjogosusultsága a szabad alkotásnak és kísérletezésnek, és a mindez még dinamikusabbá tehető, ha a kortárs művészek is alkotórársul szegődnek. 

 

Rendhagyó tanóra Balázs Kata kurátor vezetésével efZámbó István, feLugossy László és Szirtes János Pontos, mint az atomóra című kiállításán 2020.02.01.

VI.

Rendhagyó tanóra Balázs Kata kurátor vezetésével
efZámbó István, feLugossy László és Szirtes János Pontos, mint az atomóra című kiállításán

2020. február 1.

Hogy segítheti az avantgarde elemeinek befogadását egy -egy vizuális kód feloldása, mit lehet kezdeni egy performansszal, miről szól a ’80-as évek alternatív zenéje, hogy kerülhetünk közelebb egy-egy videómunkához? Hogyan tudjuk mindezt közvetíteni a mai fiatalok felé, mennyire határozta meg a tartalmakat az a korszak, érvényesek-e ezek még ma is? Ha igen, mi a titkuk? Lehet, hogy az avantgarde nem is annyira elvont? Mindezekre a kérdésekre egy rendhagyó tárlatvezetéssel egybekötött workshop-on kaptunk választ Balázs Kata, a kiállítás kurátora segítségével.

A tárlatvezetésen az Új Modern Akrobatika története mellett olyan, szélesebb kulturális-művészettörténeti kontextus felvázolására koncentráltunk, amely a hetvenes és nyolcvanas évek hazai és közép-európai művészeti életének megismeréséhez kiindulópontot biztosíthat. A nyolcvanas évek új hullámos zenekarairól, szubkultúráiról, a plakátokon és a csoportkronológiában felsorolt események helyszínéről, a Kádár-rendszer korábbi évtizedeihez képest a nyolcvanas évek specifikumairól is szó esett. Olyan művészettörténeti terminusok tisztázására törekedtünk, mint a kiállításon is megtalálható talált tárgy, assemblage, installáció, akció és performansz, de hangsúly helyeződött az alkotók kapcsolatára a dadával, szürrealizmussal, aleatroikus művészettel, neoavantgárddal, és a buddhizmussal, illetve Joseph Beuys szociális plasztikájával is.

A vetítéses előadás az elhangzottakat illusztrálta és további alkotásokkal bővítette, kifejezetten a művészettörténeti ismeretek elmélyítése céljából. A nyolcvanas évek olyan kulcsjelenségeit jártuk körbe, mint az olasz transzavantgárd, a német neoexpresszionizmus Georg Baselitz, Anselm Kiefer illetve A.R. Penck tevékenységén át a heftige Malerei vagy az „Új Vadak” csoportokig.

A művészettörténeti ismeretek átadása mellett a célunk az volt, hogy módszertani segítséget nyújtsunk a második világháború utáni képzőművészet (és társművészetek) értelmezéséhez és tanításához, különös tekintettel olyan mozzanatokra, amelyek a „progresszív” művészeten belül is kívül esnek a mainstream, széles körben elfogadott jelenségeken.

Szalay rajzai és a rajzoktatás – Sinkó István művésztanár, művészeti író szakmai továbbképzése 2020.09.26.

VII.

2020. szeptember 16.

Szalay rajzai és a rajzoktatásSinkó István művésztanár, művészeti író szakmai továbbképzése.

A vetített előadáson szó esett arról, milyen módszerekkel lehet Szalay Lajos munkásságát beépíteni az általános-, és középiskolai művészeti nevelésbe, a mester rajzainak segítségével. A vonalhasználat, vonalhangsúlyok, rajzi technikák Szalay rajzok példái kapcsán kerültek elő, majd feladatmintákat is kaptak az érdeklődők

A program Szalay Lajos állandó kiállításában valósult meg, testközelben az eredeti művekkel. Ezért volt lehetőség arra is, hogy egy múzeumpedagógiai tárlatvezetés – szimulációt is kipróbáljunk.

Litográfia-kurzus a Miskolci Galéria Alkotóházában gyakorló rajztanároknak Dr. Orosz Csaba vezetésével 2020. 11. 7-8.

VIII.

Litográfia-kurzus a Miskolci Galéria Alkotóházában gyakorló rajztanároknak – Dr. Orosz Csaba vezetésével

2020. november 7-8.

A rajztanároknak meghirdetett grafikai kurzus két napba sűrítve dolgozta fel a litográfia több mint 200 éves technikájának elméletét és gyakorlatát. A programok a vírushelyzet miatti lezárás előtti utolsó hétvégén tudtuk megszervezni, de sajnos több jelentkező is visszamondta a részvételét a helyzetre való tekintettel.

A litográfia technikájának története helyett fontosabb volt számukra a valós, mai körülmények között használható technológia, s az, hogy ennek milyen tanulságait tudják átültetni pedagógiai munkájukba. A felhasználandó anyagok ismertetése után a rajzolás alapjául szolgáló mészkőlapok csiszolásával kezdődött a munka. Párban dolgoztak, egyrészt egymás segítése okán, másrészt maga a technika is megköveteli az együttműködést.

A csiszolást két kő nyolcas alakzatban egymáson való mozgatásával végezték, amihez vizes közeget és különböző szemcsenagyságú csiszolóporokat használtak. A kellő csiszoltságú köveket 10%-os citromsavoldattal érzékenyítették a rajzfelvételre. Mindezek után következett az előre elkészített egyéni rajzterveknek a litográfiai kőre való felvitele. Itt használták a transzfer-technikát, amikor is a lefénymásolt terveket nitrohigítóval vitték át a kőre, majd egészítették ki zsíros alapú rajzeszközökkel. Voltak olyanok is akik közvetlenül a kőre rajzolták krétával és speciális ceruzával, tussal a grafikai terveiket. Közben folyamatosan konzultáltunk, hogy az ötlet és a végeredmény között a lehető legkisebb eltéréssel valósulhassanak meg a műveik.

A kész rajzokat a kövön talkumozással és gumiarábikumos oldattal konzerváltuk, s 3 órára pihentettük a következő fázis elvégzése előtt. Az eltelt idő után a rajzfelületeket tovább zsírosítottuk az úgynevezett tinktúrázás technikájával. Ez egy aszfaltporos, olajos, terpentines szuszpenzió, amit a száraz gumirétegen keresztül dörzsölünk bele a felvitt rajzba, amit aztán felfestékezünk, s vizes közegben eloszlatunk a felületen. Így voltaképpen a rajzeszközök anyagát festékre cseréltük a folyamatban. Talkumozás és gumizás után a követ pihentettük a másnapi nyomtatáshoz.

A program második napján az elkészített köveket, vagyis a nyomódúcokat előkészítettük a nyomtatási folyamathoz. Ez abból állt, hogy a megfelelő méretű papírokat előkészítettük, beállítottuk a litográfiai síknyomó prést, valamint a nedvesítéshez használandó eszközöket is előkészítettük. A pontos előkészületek után megkezdődött a nyomtatás, ahol az előzőekhez hasonlóan szintén párban dolgoztak, s nyomtatták le a fejenként két nyomódúcról a nyomataikat.

A nyomtatás befejezése után fontos feladat volt még a műhelyrend visszaállítása, s közben a tapasztalatok megbeszélése. A technika lépéseiről mindenki kapott egy összefoglalót, ami alapján legközelebb már maga is képes végig járni a litográfia készítésének folyamatát.

Gyermekkönyvillusztrációk. Dr. Révész Emese művészettörténész előadása és Békés Rozi grafikus, illusztrátor workshopja

IX.

Gyermekkönyvillusztrációk. Dr. Révész Emese művészettörténész előadása és Békés Rozi grafikus, illusztrátor workshopja
online formában

2020. december

A tervezett utolsó programunkat az I. Budapesti Illusztrációs Fesztivál kiállítási anyagához kapcsolódva terveztük megvalósítani, azonban a lezárások miatt már csak online módon tudtuk bemutatni az érdeklődőknek.

Dr. Révész Emese művészettörténész előadását a gyerekkönyvillusztrációról Békés Rozi workshopjával egészítettük ki, hogy célközönségünk (rajztanárok, óvodapedagógusok, akár érdeklődő szülők) ne csak elméleti, hanem gyakorlati feladatokkal is próbálják meg eddigi tudásukat.

Az előadások a http://www.miskolcigaleria.eu/budapesti-illusztracios-fesztival/ oldalon bárki számára ingyenesen elérhetőek.

 

 

 

A DemoLab művészetpedagógiai projekt. Váradi Emese előadása, 2019. november 29. 

Baranczó Benedek fotói Balázs Kata rendhagyó tanórájáról a Pontos, mint az atomóra c. kiállításon 2020.02.01.

Fotók Sinkó István előadásáról a Miskolci Galéria Petró-házában Szalay Lajos állandó kiállításában 2020. 09.26.

Litográfia-kurzus a Miskolci Galéria Alkotóházában Dr. Orosz Csaba vezetésével 2020.11. 07-08. Kóródy Judit fotói