NAGY UTAZÁS (2017)
Az ember folyamatosan úton van. Többféle utat is járunk egyszerre: személyeset, közösségit, szellemit, fizikait, érzelmit… a nagy bölcsek szerint, nem is lehet ez másképp: mert csak akkor élhetünk jól, ha mindig úton vagyunk. Élni pedig jól szeretünk.
Bárhogyan nevezzük is (haladásnak, fejlődésnek, vándorlásnak…) gyakran csak tudattalanul, vagy beletörődve sodródunk az árral, de vannak helyzetek, amikor szándékkal, akaratunk teljes erejével vágunk neki új és újabb nagy utazásoknak. Valójában csak egyetlen-egy célból, hogy megtaláljuk amire vágyunk, a végtelen messzeségben remélt, megélhető emberi szabadságot.
A tanulmányi múzeum Nagy utazás programja olyan alkotásokat válogatott egybe, amelyek aktuális társadalmi útkeresésekre készült művészi reflektálások, vagy az útkeresés állapotának személyes, belső emberi vonatkozásait feltáró megnyilvánulások.
A programon résztvevő diákok megismerhetik, hogy az alkotók milyen módon és milyen vizuális eszközökkel fogalmazzák meg véleményüket a jelen történéseiről és aktív résztvevőként maguk is hozzátehetik ehhez saját meglátásaikat.
Kiállító művészek: Bálint István, Benczúr Emese, Birkás Babett, Bócsi Krisztián, Borsos Lőrinc, Chilf Mária, Déri Miklós, Ferenczy Zsolt, Gallusz Gyöngyi, Gerhes Gábor, Gulyás Kati, Ilauszky Tamás, Kőnig Frigyes, Lukács Róbert, Paizs László, Szabó Eszter Ágnes , Türk Péter, Vásárhelyi Zsolt

 

NŐTTÖN-NŐ (2016) 
A tizenötödik program folytatásos történetekre épül. Történetek, amelyek generációkra vannak hatással… magunkban hordozott és továbbörökített mesék… Események hatására születő új munkák… párhuzamosan zajló, személyes történéseink találkozásai… emlékek, amelyek legendákká válnak… és elkezdett regéink folytatásai… most kizárólag képzőművésznőktől.
Kiállító művészek: Eperjesi Ágnes, Fajgerné Dudás Andrea, Fátyol Viola, Glaser Katalin, Hermann Ildi, Hitka Viktória, Molnár Ágnes Éva, Páhi-Fekete Noémi, Soós Katalin, Szabó Eszter Ágnes, Verebics Ágnes

 

RIPORT (2015)
A Az AMADEUS Művészeti Alapítvány 3. generációs alkotóiAz AMADEUS Művészeti Alapítvány 3. generációs alkotói
Kiállító művészek: Bajkó Dániel, Békési Ervin, Csikász Annamária, Gevicser Endre, Gwizdala Dárius, Hajas Katinka, Hardi Ágnes, Király György, Kovács Olívia, Szakál Éva, Szerdi Gábor, Tettamanti Ádám, Török Judit

 

GRUND (2014)
A grund játékaink és játszmáink színtere. Az életben előforduló cselekvéseink próbája. Gyönyörködteti az elménket, örömet és izgalmat ad, szabályokhoz rendez, probléamegoldó képességünket növeli, váratlan helyzetekhez igazít, miközben megmutatja legbensőbb énünket. Játszhatunk eszközökkel és nélkülük, egymással, szavakkal, gondolatokkal… Sokatmondó az is, mit tartunk játéknak.
Kiállító művészek: Borsos Lőrinc, Dobos Barbara, Födő Gábor, Fürjesi Csaba, Hajdú Kinga, Ilauszky Tamás, Kovách Gergő, Máriás István, Orr Máté, Szabó Ádám, Szirtes János, Székely Beáta, Tóth Márton Emil, Verebics Ágnes, Wächter Dénes

 

HAPCI (2014)
A program didaktikai szempontok szerint történő műtárgyválogatás helyett a tizedik születésnapját ünneplő Spanyolnátha művészeti folyóiratban publikáló képzőművészeket kérte fel új műalkotások készítésér. A tematika olyan munkák készítését inspirálta, amelyek kifejezetten a diákság számára közvetítenek üzeneteket. Mindazon alapigazságok továbbadásának érdekében, amellyel a felkért művészek szívesen „fertőznék” meg az utókort. Amelyek számukra a legfontosabb értékek, eszmék, hitek… amelyek életük és művészetük alapjainak számítanak, és amelyeket tovább örökítésre, terjesztésre, az őket követő generációknak megőrzésre és folytatásra ajánlanak.
Kiállító művészek: Bátai Sándor, Birkás Babett, Durucskó Zsolt, Fátyol Zoltán, Fazakas-Koszta Tibor, Grela Aleksandra, HAász Ágnes, Henn László András, Jakatics-Szabó Veronika, Kónya Ábel, Kováts Borbála, Lakner Zsuzsanna, Lang Eszter, Ovidiu Petca, Pál Csaba, Repászki Béla, Repászki Ferenc, Stark István, Szlaukó László, Újvárossy László, Zsubori Ervin

 

OTTHON, ÉDES OTTHON (2013)
A programban az otthon fogalmát nem csak a lakás szinonim megfelelőjeként, hanem annál jóval tágabb kontextusban, személyiségünk elválaszthatatlan jegyeként, önmegvalósításunk, kiteljesedésünk kohójaként dimenzionáljuk. A kiállításba olyan fiatal kortárs művészek munkáit válogatunk össze, amelyben az otthon nemcsak hely, hanem kötődés. Ahol a tudatunkban megjelenő komfortérzet elválaszthatatlan azoktól, akikkel ezt az érzetet megosztva, oda-vissza alapon erősíthetjük a helyhez és egymáshoz tartozás élményét.
Kiállító művészek: Blahó Borbála, Dobó Bianka, Éberling Anikó, Fajgerné Dudás Andrea, Lenkey Tóth Péter, Kupeczik Ágnes, Miklós Hajnal, Navratil Judit, Surányi Nóra, Szalay Péter, Szeszák Ádám, Tóth Márton Emil, Varga Zsolt 

 

TORTA (2013)
A tizedik Nagy Kunszt jubileumi kiállítás. Fő témája az ünneplés és azon keresztül a köszöntéssel, ajándékozással kapcsolatos szokásaink, de ahogyan a cím is sejteti, érinti a gasztronómiával, az étkezési kultúránkkal kapcsolatos tartalmakat is. A kiállított alkotások magukban hordozták a kortárs művészet szerepéről, helyzetéről, a közönséggel történő kapcsolatáról szóló jellemzőket is.
Kiállító művészek: Asztalos Zsolt, Budha Tamás – Tábori András, Csernus Tibor, Csontó Lajos – Gábor Imre, Csörgő Attila, Eperjes Ágnes, Gerber Pál, Hecker Péter, Horváth Tibor, Karácsonyi László, Koronczi Endre, Kósa János, Méhes Lóránt, Orr Máté, Szabics Ágnes, Szanyi Borbála, Szász György, Szegedy-Maszák Zoltán

 

KŐ, PAPÍR, OLLÓ (2012)
A kilencedik kunszt kortárs művészek tárgyhasználatát vizsgálta olyan alkotásokon keresztül, amelyek tárgyak felhasználásával, vagy tárgyak ábrázolásával készültek.
A program komplex módon közelítette meg a tárgykultúra jellemzőit a Néprajzi Múzeum Tárgyas_ragozás – szubjektív etnográfia című kiállításának és a Csodamalom Bábszínház beavató tárgyjátékának kiegészítésével.
Kiállító művészek: Batykó Róbert, Bukta Imre, Bordás Szilárd, Daradics Árpád, feLugossy László, Fischer Judit, Karácsonyi László Attila, Kaszás Tamás Tibor, Orosz Csaba, Pataki János, Ujházi Péter, Urbán Tibor, Vincze Ottó, Zoltán Sándor

 

DZSUNGEL (2012)
Túlélő kalandjáték az ismeretlenben – ahol a kép a tét
Öntörvényű, szuverén képi világok játéka a képzetekkel és érzületekkel. A hétköznapi létezés személyes történetei privát mítoszokon keresztül, emberlenyomatok és vegetációs formák segítségével.
Kiállító művészek: Aatoth Franyo, Bogdándy Szultán, feLugossy László, Földi Péter, Fukui Yusuke, Gaál József, Kótai Tamás, Németh Hajnal, Szirtes János, Szurcsik János, Szurcsik József, Tarr Hajnalka, Ujházi Péter

 

HangON (2011)
A Hetedik Kunszt rendhagyó módon jött létre. A programban változtattunk a művészet-közvetítés szokásos módján, valamint az eddig alkalmazott múzeumpedagógiai eszközökön. A didaktikai szempontok szerint történő műtárgyválogatás helyett a X. Miskolci Művésztelep képzőművészeit kértük fel, egy-egy hanggal foglalkozó alkotás és a hozzá kapcsolódó, pedagógiai szempontokat is figyelembe vevő installáció elkészítésére.
Kiállító művészek: Eike, Komoróczky Tamás, Szabics Ágnes, Szécsényi-Nagy Loránd, Turcsány Villő, Várnai Gyula

 

meNŐK (2011)
Minden kultúra kiszínezi a férfiak és nők közötti biológiai különbségeket szokások, hiedelmek, merev normák sokaságával. A hatodik kunszt kortárs művészek érzékeny meglátásaival emel ki néhány jellegzetességet a nők (és ezáltal persze a férfiak) nemi szerepének jellegzetességeiből, az ehhez kapcsolódó társadalmi elvárásokból, illetve az érintettek részéről megnyilvánuló igényekből.
Kiállító művészek: Ackermann Rita, Aranyosi Zsuzsanna, Bakos Gábor – Webwer Imre, Braun András, Csáky Marianne, Cseke Szilárd, Eperjesi Ágnes, Göbölyös Luca, Ilauszky Tamás, Nagy Kriszta, Nemes Csaba, Németh Hajnal

 

„REMBRANDTTÓL PICASSÓIG” (2010)
Művészettörténeti utalások kortárs képzőművészek alkotásain.
A tematika olyan kortárs alkotásokból válogat, amelyek vagy a megjelenítés stílusában, vagy tartalmi vonatkozásban párhuzamba állíthatók egyes művészettörténeti időszakokkal. Az összeállítás a barokktól a klasszicizmuson, romantikán, realizmuson és az izmusokon keresztül, egészen Picasso rózsaszín korszakáig vonultat fel példákat.
Kiállító művészek: El-Hassan Róza, Goto, John, Kelemen Károly, Kósa János, Lukács Róbert, Máger Ágnes, Nemes Csaba, Pataki János

 

BETŰZVE (2010)
Egy képzőművészeti alkotáson a betűk, szavak, szövegek megjelenése kompozíciós díszítőelem és jelentéshordozó is egyben, hiszen a szó képe és jelentése közötti különbözőség más-más olvasatra ad lehetőséget. A program olyan kortárs művekből válogat, amelyek a képzőművészet és tipográfia közötti határ képlékenységét felhasználva, korunk néhány vizuális és mentális tartalmára mutatnak rá.
Kiállító művészek: Baglyas Erika, Eperjesi Ágnes, Futó Tamás, Hecker Péter, Koronczi Endre, Nagy Kriszta, Németh Hajnal, Pincehelyi Sándor, Sugár János, Szalai Katalin, Szász György

 

EGÉSZEN KIS TÁJAK (2009)
A program a kortárs képzőművészet azon érzékenységére reflektál, amellyel kicsiny, időnként zárt, vagy éppen szubkulturális életvilágokba hatol be. Megtalálva bennük a lokális történetek élményvilágát épp úgy, mint az egyetemesen érvényes emberi vonatkozásokat.
Kiállító művészek: Barakonyi Szabolcs, Bukta Imre, Fabricius Anna, Gyenis Tibor, Horváth Kinga, Szabó Benke Róbert, Szépfalvi Ágnes, Varga Éva

 

TALÁLKOZÁS DAVID BOWIE-VAL (2009)
A program alaptémája a találkozás. Konkrét találkozások kortárs képzőművészek alkotásaival, ábrázolási módszereikkel. Képletes találkozások valós- és kitalált személyekkel, helyzetekkel, korokkal.
Kiállító művészek: Bukta Imre, Hecker Péter, Horváth Dániel, Köves Éva, László Gergely, Rákosi Péter, Szabó Eszter Ágnes, Varga Rita, Vass Tibor

 

EGÓ A FALON (2008)
Kortárs képzőművészek saját alkotásaikon.
Kiállító művészek: Beöthy Balázs, Csontó Lajos, FeLugossi László, F. Pollner Erika, Hajdú Kinga, Gémes Péter, Komoróczky Tamás, Koncz András, Lenkey-Tóth Péter, Lukács Róbert, Nagy Kriszta, Németh Hajnal, Verebics Ágnes

 

 

 

 

 

 

 

 

Aatoth Franyo
Ackermann Rita
Aranyosi Zsuzsanna
Asztalos Zsolt
Baglyas Erika
Bajkó Dániel
Bakos Gábor
Barakonyi Szabolcs
Batai sándor
Batykó Róbert
Békési Ervin
Beöthy Balázs
Birkás Babett
Blahó Borbála
Bogdándy Szultán Zoltán
Bordás Szilárd
Borsos Lőrinc
Braun András
Budha Tamás
Bukta Imre
Csáky Marianne
Cseke Szilárd
Csernus Tibor
Csikász Annamária
Csontó Lajos
Csörgő Attila
Darabics Árpád
Dobó Bianka
Dobos Barbara
Durucskó Zsolt

Éberling Anikó
EIKE
El-Hassan Róza
Eperjesi Ágnes
F. Pollner Erika
Fabricius Anna
Fajgerné Dudás Andrea
Fátyol Zoltán
Fazakas-Koszta Tibor
feLugossy László
Fisher Judit
Födő Gábor
Földi Péter
Fukui Yusuke
Futó Tamás
Fürjesi Csaba
Gaál József
Gábor Imre
Gémes Péter
Gerber Pál
Gevicser Endre
Goto, John
Göbölyös Luca
Grela Aleksandra
Gwizdala Dárius
Gyenis Tibor
HAász Ágnes
Hajas Katinka
Hajdú Kinga
Hardi Ágnes

Hecker Péter
Henn László András
Horváth Dániel
Horváth Kinga
Horváth Tibor
Ilauszky Tamás
Jakatics-Szabó Veronika
Karácsonyi László Attila
Kaszás Tamás Tibor
Kelemen Károly
Keserue Zsolt
Király György
Komoróczky Tamás
Koncz András
Kónya Ábel
Koronczi Endre
Kósa János
Kótai Tamás
Kovách Gergő
Kovács Olívia
Kováts Borbála
Köves Éva
Kupeczik Ágnes
Lakner Zsuzsanna
Lang eszter
László Gergely
Lenkey-Tóth Péter
Lowas Péter
Lukács Róbert
Máger Ágnes

Máriás István
Méhes Lóránt
Miklós Hajnal
Nagy Kriszta
Navratil Judit
Nemes Csaba
Német Hajnal
Németh Hajnal
Orosz Csaba
Orr Máté
Ovidiu Petca
Pál Csaba
Pataki János
Pincehelyi Sándor
Rákosi Péter
Repászki Béla
Repászki Ferenc
Sanni Rajapolvi
Stark István
Surányi Nóra
Szabics Ágnes
Szabó Ádám
Szabó Benke Róbert
Szabó Eszter Ágnes
Szakál Éva
Szalai Katalin
Szalay Péter
Szanyi Borbála
Szász György
Széchenyi-Nagy Loránd

Szegedy-Maszák Zoltán
Székely Beáta
Szépfalvi Ágnes
Szerdi Gábor
Szeszák Ádám
Szirtes János
Szlaukó László
Szurcsik János
Tábori András
Tarr Hajnalka
Tettamanti Ádám
Tóth Márton Emil
Török Judit
Turcsány Villő
Ujházy Péter
Ujvárossy László
Urbán Tibor
Varga Éva
Varga Rita
Varga Zsolt
Várnai Gyula
Vásárhelyi Zsolt
Vass Tibor
Verebics Ágnes
Vincze ottó
Wächter Dénes
Webwer Imre
Zsubori Ervin