Koncz József emlékkiállítása

2022. április 22. — 2022. június 11.

 

Koncz József (1922 – 2012) festőművész, művészetpedagógus emlékkiállítása

Megnyitó: 2022. április 22., (pénteken) 16 óra

Köszöntőt mond: Némethi Lajos, a festőművész tanítványa, barátja

Közreműködik: a Miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, Balázs István, előadóművész

A tárlat kurátora: Kákóczki András

A kiállítás megvalósításához nyújtott önzetlen segítségüket köszönjük a festőművész családjának, és Bőcs Község Önkormányzatának.

Helyszín: Feledy-ház (Miskolc, Deák tér 3.)

Nyitvatartás: 2022. június 11-ig, keddtől – péntekig 9 órától 17 óráig

 

Koncz József (1922 – 2012) festőművész, művészetpedagógus

A festőművész 1922. április 22-én született Belsőbőcsön. Az elemi iskola elvégzése után 1933-ban dr. Hegyaljai Kiss Géza lelkész és a Bőcsi Egyház presbiterei ajánlásával a Miskolci Lévay Református Gimnáziumban folytatta tanulmányait.

Rajztanára Imreh Zsigmond figyelt fel tehetségére, elindította az Országos Középiskolai versenyen, ahol kiemelkedő eredményt ért el, s ezzel felvételi vizsga nélkül bejutást nyert a Budapesti Képzőművészeti Akadémiára. Azonban miután leérettségizett, szülei – nehéz anyagi helyzetükre hivatkozva – lebeszélték tanulmányai további folytatásáról. A szükséges anyagiak megszerzése miatt Sajólád községházán vállalt állást.

1942-ben jelentkezett az Akadémiára, felvételi kedvezményét elvesztve szeptemberben sikeresen felvételizett, tanulmányait Burghardt Rezső mester osztályán kezdte meg.

1943-ban behívták katonának. Fogságba esett, majd 6 hónapnyi fogság után került haza. Októberben folytatta tanulmányait.

1949-ben Festőművész szakon, valamint szabadkézi rajz, ábrázoló-geometria, művészettörténet és művelődéstörténet szakokból kapott gimnáziumi tanári oklevelet. Novemberben a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium tanárává nevezték ki.

1951-ben házasságot kötött Kovács Emmával, s 1954-ben megszületett Zsuzsa lányuk. 1955-ben Sátoraljaújhelybe költöztek. A Kossuth Gimnázium tanára és kollégiumi nevelő lett. A Hegyaljai Képzőművészeti csoport megszervezője volt. Rajzszakkört vezetett és ismeretterjesztő előadásokat tartott. 1956-ban a város alapításának 700 éves évfordulóján rendezett képzőművészeti kiállításán elnyerte a városi tanács első díját. Képzőművészeti munkásságáért, kulturális tevékenységéért 700 éves emlékérem arany fokozatával tüntették ki.

1963-ban a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumba kérte áthelyezését és Bőcsre költöztek, ahol felesége tanítónőként dolgozott. 1971-ben felesége meghalt. Zebegénybe hívták meg egy nemzetközi művésztelep kialakításának elgondolásához. A nyarat itt töltötte, s néhány művet is készített ittléte alatt.

1973-ban házasságot kötött Bínó Mártával és Miskolcra költöztek. 1974-ben született meg György fiuk. A festő ezután országos, megyei kiállításokon vett részt és több egyéni kiállításon is bemutatkozott.

1982-ben nyugdíjba vonult. Ebben az időben festői tevékenységét műveinek nagy száma igazolja. 1985-ben a 425 éves Földes Ferenc Gimnázium jubileumi emlékérmével tüntették ki. 1999-ben Neki adományozták az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Egyetem Aranyoklevelét, majd 2003-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Aranyoklevelét.

Szerencs városában a „Hegyaljai tájak, Hegyaljai emberek” című kiállítását Mádl Ferenc köztársasági elnök is meglátogatta, elismerését fejezte ki.

2007-ben, 85. születésnapja alkalmából Dr. Veres László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok igazgatója megrendezte festészeti visszatekintő kiállítását és megjelentette esztétikai tartalmú életrajzi karcolatait „A végtelenbe pillantani” címen.

2008-ban Miskolc Város Pedagógiai Díját kapta.

Tartalmas életének 91. évében, 2012. október 16-án hunyt el.

 2012-ben megkapta Bőcs Díszpolgára címet. 2019-től a bőcsi Általános Iskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Koncz József festőművész nevét viseli.