A Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria tisztelettel meghívja Önt és kedves barátait

2023. december 14-én, csütörtökön 17 órára a Miskolci Galéria Rákóczi-házába a

38 című csoportos kiállítás megnyitójára, mely az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézet oktatóinak,
valamint jelenlegi és frissen végzett hallgatóinak alkotásaiból állt össze.
Kiállító szakok: festőművész, grafikusművész, képi ábrázolás és természetművészet specializáció.

A tárlatot megnyitja:
Dr. habil Ferenczy Zsolt DLA tanszékvezető, egyetemi docens

Köszöntőt mond: Kónya Ábel, a Miskolci Galéria tagintézmény-vezetője

A kiállítás megtekinthető:2023. december 14. és 2024. február 18. között hétfő kivételével 9-17 óráig.

Mészáros Viktória fotói a megnyitóról

A Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézetről

A két és fél évszázados egri felsőoktatásnak több, mint hetven éve szerves része a művészeti oktatás. Az 1948-ban alapított Rajz tanszék arculatát a 90-es évek elejéig a tanárképzés határozta meg. 1993-tól a képzés a rajz-vizuális kommunikáció szakkal bővült. A 2016-ban létrejött Vizuális Művészeti Intézetet négy tanszék alkotta: a Képzőművészeti Tanszék, a Média és Design Tanszék, a Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék, valamint a Vizuális Nevelés- és Művészetelméleti Tanszék.

2021. augusztus 1-től az intézmény fenntartója az Egri Főegyházmegye lett, új neve pedig Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az eseménnyel párhuzamosan a Vizuális Művészeti Intézet három külön intézetté alakult át, Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézet, Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet, valamint a Média és Design Intézet.

A nagy hagyományokkal rendelkező egri rajztanárképzést a Képzőművészeti Tanszék és a Vizuális Nevelés- és Művészetelméleti Tanszék alkotta Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézet folytatja tovább, ami elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult, és amely a művészképzés irányába mozdult el. Ennek köszönhetően több választási lehetőséget is tudunk biztosítani hallgatóinknak a klasszikus képzőművészeti műfajok úgy mint

Festőművész osztatlan szak / Digitális festészet, digitális festészeti illusztráció specializáció, Grafikusművész osztatlan szak / Képgrafikus művész / Művészi illusztráció specializáció, Képi ábrázolás BA / Természetművészet specializáció, Művészeti instruktor MA / Kiállításszervező és képzőművészeti instruktor specializáció és a Vizuális kultúra-tanár képzés szakunkon.

Célunk olyan kiváló szakembereket képezni, akik autonóm alkotóként megállják helyüket, oktatóként pedig a vizualitás kérdéskörét az átlagosnál jobban ismerik, felkészültek mind az oktatás, mind az önálló képzőművészet területén újonnan jelentkező kihívásokra. Ennek alapját képezi a biztos szakmai tudás, a klasszikus rajztól a legkorszerűbb eszközök magabiztos alkalmazásáig, valamint az elméleti jártasság a művészettörténetben, és az esztétikában. Tudatában vagyunk annak, hogy oktatói és szervezői munkánk messze túlmutat az itt töltött 3 vagy 5 éven, sőt diákjaink szakmai sikerességén is. A nálunk végzett hallgatók művészként, pedagógusként nagymértékben befolyásolják majd egy közösség, egy térség több generáción átívelő vizuális kultúráját. Ők fogják tanítani a következő generációkat esztétikai érzékenységre, vizuális igényességre és az adott kor művészetének befogadására való nyitottságra.

Az Intézet tanárai az oktatói munka mellett kiemelt hangsúlyt fektetnek arra, hogy hallgatóinknak lehetőségük legyen kontextusba helyezni saját munkáikat, elért eredményeiket. Ennek érdekében építettünk ki szakmai kapcsolatokat hazai, határon túli, európai és távol-keleti oktatási és művészeti intézményekkel. Ezeknek az együttműködéseknek köszönhetően számos hazai művésztelepre, kiállításra, montenegrói, nagyváradi, kolozsvári, kassai művészeti intézményekbe, valamint indiai, tajvani, indonéz, koreai és japán egyetemre jutottak el diákjaink tanulni, alkotni, kiállítani. E kapcsolatrendszer természetesen a kölcsönösség alapján működik, és a partnerintézmények hallgatóit, tanárait Intézetünk is vendégül látja: sokan jönnek hozzánk féléves periódusra tanulni, vesznek részt az általunk szervezett művésztelepeken, kiállításokon, workshopokon. Ezek a lehetőségek nagy motivációs erőt jelentenek. Azok a hallgatók, akik részt vesznek ilyen kiemelt eseményeken, azon túl, hogy nemzetközi környezetben, vagy akár az ország legrangosabb intézményeiben mutatkozhatnak meg, egy olyan szakmai kapcsolati háló részévé válnak, melyből egy életen át profitálhatnak.

Web: https://uni-eszterhazy.hu/kmi
Facebook • fb.com/fineartseger
Youtube • tinyurl.hu/Y9KU
Instagram • @fine_arts_eger
Látótér Blog • tinyurl.hu/RkpX
Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézet (KMI)
Cím: 3300 Eger, MG épület, Mátyás király út 52-54
Telefon: (36) 520-400 / 4106
e-mail:kmi@uni-eszterhazy.hu