Mokry asztala

2018. május 24. - szeptember 30.

MOKRY ASZTALA
ROVÁSÍRÓK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MISKOLCON

a Rovás Alapítvány és a Mandorla Egyesület támogatásával

Megnyitó: 2018. május 24., 17:00

A kiállítást megnyitja: Wittner Mária

Tématerv: Pirint Andrea – Sólyom Ferenc

Helyszín: Rákóczi-ház (Rákóczi u. 2., Bejárat a Széchenyi utcáról)

Nyitva tartás: keddtől szombatig 9 – 17 óráig

 

Meghívó

 

 

 

A kiállításról

 

 

 

A kiállítás a miskolci kötődésű képzőművész, Mokry Mészáros Dezső (1881–1970) életművén keresztül és személyéhez kapcsolva annak az értelmiségi közösségnek a munkásságát mutatja be, melynek érdeklődési körében az ősi magyar rovásírás kiemelt szerepet játszott a két világháború közötti időszakban. A tárlat a miskolci kör tevékenységére fókuszál, de azon közösségek és személyek eredményeire is hangsúlyt helyez, akikkel a miskolciak közvetlen kapcsolatot ápoltak. Teret kapnak így a debreceni rovásírók és a Magyar Képírók Társaságának tagjai is, érzékeltetve a mozgalom ezidőbeli országos jellegét. A tárlaton a képzőművészeté a főszerep: Mokry Mészáros mellett Medgyessy Ferenc, Boromisza Tibor, Káplár Miklós, Litkey György életművét is jeles alkotások képviselik.

A kiállítás központi műtárgya Mokry Mészáros Dezső íróasztala, melyet 1930 körül (rovásíró tevékenységének kezdetén) látott el festett díszítésekkel, s amit ettől kezdve haláláig használt. Az asztal egy konkrét tárgy, relikvia, ám ezen túlmenően szimbólum is: egy olyan komplex gondolatkört fog össze, melynek a bútordarab egykori tulajdonosa egyik legfőbb hitvallója volt. A képletesen értelmezett asztal körül számosabban helyet foglaltak, s közösen gondolkodtak a magyarság keleti eredetéről, nemzetünk karakterjegyeiről, a szkíta-magyar rokonságról, a rovásírás életben tartásának fontosságáról.

A tárlat köz- és magángyűjteményekből kölcsönzött képzőművészeti alkotások, rovásírással díszített használati tárgyak és dokumentumok segítségével járja körül a hosszú évtizedeken keresztül mellőzött témát. A rovásírás iránti érdeklődés a két világháború között összefüggésbe került a korszak politikai eszméivel, s ez a körülmény a mai napig kedvezőtlenül befolyásolja a témakör megítélését. A kiállítás szándéka, hogy a rovásírás hagyományápolását tisztán és objektív módon helyezze középpontba, letisztítva róla a történelmi sallangokat, s támogatva ezzel az előítéletektől mentes megközelítést.

A kiállítást változatos programsorozat és múzeumpedagógiai foglalkozások kísérik. Az utóbbiak keretében nagy hangsúly helyeződik a rovásábécé oktatására, rovásírott szövegek olvasására: a rovásírás közismertté tételére.

 

Mokry Mészáros Dezső (1881-1970)